10 juni 2022

LC: Coalitiepartijen van Provinciale Staten willen nog niet definitief besluiten over bezuiniging

De coalitiepartijen in Provinciale Staten willen op dit moment nog niet definitief besluiten om te bezuinigen op cultuur en Friese taal, de economische agenda, natuurorganisaties en sportevenementen.

De partijen (CDA, PvdA, FNP en VVD) willen „meer ruimte laten aan de nieuwe Provinciale Staten om keuzes te maken” en stellen daarom voor om de bezuinigingen op de genoemde posten een jaar incidenteel te financieren. Aan het vervallen van de subsidie voor Doarpswurk willen de partijen voorwaarden stellen, namelijk dat die subsidie pas wordt stopgezet als de functie die Doarpswurk nu vervult, is ondergebracht in een nieuwe ‘netwerkorganisatie’.

„De aangekondigde bezuinigingen hebben voor veel onrust gezorgd bij de organisaties die erdoor geraakt worden”, onderkennen de partijen. Maar ze vinden wel dat er 5 miljoen euro aan ‘structurele vrije ruimte’ moet zijn voor de nieuwe Staten om eigen keuzes te maken.
Er wordt nu gekozen voor ‘politieke ruimte’ om de discussie over de uitgangspunten te voeren. De Provinciale Statenverkiezingen zijn in maart 2023.

Tekst en foto overgenomen van de Leeuwarder Courant
Foto: Rens Hooyenga