29 januari 2022

LC: Dorpen in Súdwest-Fryslân snakken naar een woonvisie van gemeente

De eerste opdracht voor de gemeente Súdwest-Fryslân voor na de verkiezingen ligt er al: maak een woonvisie voor zeker de komende tien jaar.
Het was de steeds terugkerende oproep tijdens het Wooncafé dat de PvdA Súdwest-Fryslân dinsdagavond digitaal organiseerde. Dorpen en steden als Blauwhuis, Hindeloopen, IJlst, Tersoal, Goënga, Wons, Oppenhuizen en Uitwellingerga, Exmorra, Arum, Oudega en Gauw deelden hun ervaringen.

Die waren slechts in enkele gevallen positief. Zo slaagde Gauw er betrekkelijk snel in om de leeggekomen school om te bouwen tot acht appartementen. Een behulpzame dorpencoördinator bleek hierbij een belangrijke rol gespeeld te hebben. Daarom wil PvdA-raadslid Pieter Jan Scholtanus er straks voor pleiten dat dorpencoördinatoren meer mandaat krijgen.

Hele lange adem

In de andere kernen lopen nieuwbouwplannen moeizaam en als ze van de grond komen is dat na ,,een hele lange adem’’, zei Kees Boer uit Wons waar een coöperatie werd opgericht die twee huurwoningen heeft gerealiseerd. Dat bleek in de gemeente Leeuwarden bij Jirnsum heel wat makkelijker te zijn verlopen, schetste Rein de Wolff. Een complex van woningcorporatie Elkien is daar overgenomen door een eigen coöperatie. Voor de 25 huurwoningen staan 20 wachtenden op een lijst.

Blauwhuis trad onlangs naar buiten met zijn moeizame verhouding met de gemeente Súdwest-Fryslân om nieuwbouw voor elkaar te krijgen. Het leidde tot herkenning bij veel andere dorpsbelangen. De gemeenschappelijke deler: je kunt als dorp of stad nog zo grondig onderzoek doen of laten doen naar de behoefte en mogelijke bouwplekken, de gemeente komt steeds met nieuwe eisen of wil dat onderzoek overdoen.

Cultuurverandering

Dat vergt een cultuurverandering bij de gemeente, bevestigde wethouder Hein de Haan van Leeuwarden die te gast was. ,,Het is wennen als je zelf voldoende ambtenaren en specialisten in huis hebt om dan te koersen op initiatieven uit het dorp. Daar begint het wel: kijken naar wat wel kan en niet kijken naar wat niet kan.’’

Volgens Theo Andreae, directeur van Doarpswurk, moet Súdwest-Fryslân beginnen met een woonvisie, die duidelijkheid schept naar de dorpen en inwoners. De laatste visie dateert van 2019 en is door de zich snel ontwikkelende woningmarkt achterhaald. ,,Vervolgens moet je als gemeente het lef hebben om de kaders aan te geven en de dorpen met ideeën te laten komen.’’

Route uitzetten

De dorpen op hun beurt moeten ervoor zorgen dat ze hun plannen niet beperken tot woningbouw, vindt Andreae. ,,Til zo’n plan op, zodat het past in het volledige plaatje van het dorp en je ook de interesse wekt van andere inwoners dan alleen de woningzoekers.’’ Denk aan het meenemen van een sport- of speelveldje of wandelpaden.

De dorpen in Súdwest-Fryslân snakken vooral naar een tijdspad. Dat de gemeente duidelijkheid geeft over het proces, een route uitzet. ,,En wees ook helder als het niet kan’’, vindt De Haan. Het bracht de driekoppige delegatie uit Hindeloopen tot de vraag aan de Leeuwarder wethouder: ,,Wil je na de verkiezingen de transfer naar Súdwest maken?’’

Tekst: Maria del Grosso in de Leeuwarder Courant van 25 januari 2022
Foto Niels de Vries: De verbouw van de school in Gauw tot appartementen is in volle gang. Medewerkers van Loon en aannemersbedrijf Wierda BV zijn bezig met hard houten vlonders voor tuintjes en terrasjes. Op de kraan Jelle Wierda, links ervan Jelmer Wierda en Rik Bottema.