18 december 2023

Leer-speelplak voor Noardburgum

Buitenspelen, huttenbouwen en in bomen klimmen is wat kinderen graag doen. Toch brengen kinderen steeds meer uurtjes door achter een scherm. Ze kijken Tiktok-filmpjes of spelen Minecraft op mobiel of tablet. Atze Wiersma (35) en Sander Roomer (31) uit Noardburgum willen daar met hun stichting ‘Ús Takomst’ verandering in brengen. ‘Wy wolle bern stimulearje om bûten te boartsjen, fernimstich te wurden en minder op ‘e telefoan te sitten’.

De zon begint door te breken op deze vrijdagochtend als we door het hek het weiland in stappen. Mijn suède schoen verdwijnt in het hoge natte gras, maar dat is snel vergeten als Atze en Sander enthousiast over hun plannen voor dit weiland vertellen. Het is er nu nog rustig, maar als het aan de vrienden ligt moeten hier in de nabije toekomst vrolijke kindergeluiden te horen zijn. De mannen willen op dit groene weiland een ontmoetingsplek voor kinderen uit Noardburgum en omliggende dorpen maken. ‘Doe’t we hjir foar it earst rûnen seagen we foar ús, dat de bern der boarten. Dat der in bulte wie en dat de bern fan de bult nei ûnderen gliden’, vertelt Sander enthousiast.

Het begon allemaal met de aankoop van het stukje grond. ‘We rûnen oer it stikje grûn en seinen tsjin elkoar wat sille wy der no mei dwaan? We kinne oars ek wol wat foar de maatskippij dwaan. We kinne foar de bern in moai spikerdoarp meitsje. Lizze wy der in ekologyske grientetún oan, dan stimulearje we ek it bioferskaat’. Zo gezegd zo gedaan. De mannen zijn praktisch ingesteld en hebben een stichting opgericht. Atze is de voorzitter en Sander secretaris én penningmeester.

Spikerdoarp

Het eerste wapenfeit heeft de stichting al bereikt. Van 31 oktober tot 4 november konden de kinderen uit Noardburgum en omgeving zich uitleven met hamers, spijkers en houten pallets. ‘Wy hawwe de ôftraap dien njonken de skoalle. It spikerdoarp hawwe wy ûnderdiel fan de rike skoaldei makke’, vertelt Atze trots. Het spijkerdorp was, ondanks de regen, een groot succes. In het televisieprogramma Hea van Omrop Fryslân (link onderaan artikel) geven de kinderen aan hoe leuk ze het vinden om lekker buiten te spelen. ‘De bern wiene tige entûsjast. It wie better as at wy tocht hienen’, vertelt Sander.
‘We wolle dit yn de takomst opnij organisearje, mar dan fansels op ús stikje grûn’, vertelt Atze enthousiast. De mannen barsten van de ideeën. Op de 8000 vierkante meter moet, naast het spijkerdorp, óók een bloemenweide, een ecologische moestuin en een voedselbos verrijzen. ‘Wy wolle de bern boartsjenderwize leare wêr’t bygelyks ierdbeien weikomme. Je heare wolris dat bern tinke dat molke út in pak komt. Dat wolle wy foarkomme’.

‘Peareltsjes fan de maatskippij’

De drijvende krachten Atze en Sander zijn nuchtere ‘wâldpyken’ en zijn gewoon begonnen. Waar ze moesten beginnen wisten ze niet precies. ‘We binne in stifting begûn en tochten we sjogge wol wêr’t it skip fêstrint’. Op internet kwam Sander Doarpswurk tegen en nodigde adviseur Titus Sijmonsma uit. ‘Titus hat ús holpen by it konkreter meitsjen fan ús plannen en fertelt wêr’t wy wêze moatte as wy bygelyks fûnsen oanskriuwe wolle’.
Het plan moet nog verder uitgewerkt worden, maar krijgt steeds meer vorm. Atze en Sander zijn druk bezig het plan af te ronden. ‘Mar it kin ek hiel simpel, tink bygelyks oan dy bult. Dat is maklik te meitsjen en bern fine it prachtich’. Daarnaast zijn ze in gesprek met de gemeente en worden ze begeleid bij het ontwerpen van de bloemenweide, het voedselbos en de ecologische moestuin. Het is niet zomaar een speeltuin, de mannen noemen het zelf: leer-speelplak.

Winnaar biodivers project

Het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân zet zich met verschillende partners in om de biodiversiteit in de provincie te versterken. Ze reikten in oktober een geldprijs uit aan projecten die hieraan bijdroegen. De leer-speelplak was één van de winnaars. ‘Wy wienen eins in dei te let, mar hawwe it projektplan dochs noch opstjoerd. En doe hawwe wy ek in bedrach wûn, dêr’t wy hiel bliid mei binne’, vertelt Sander met een grote glimlach.

Atze en Sander staan nog aan het begin van de leer-speelplak, maar als het er eenmaal staat is Noardburgum een ontmoetingsplaats voor kinderen in de openlucht rijker. Aan het enthousiasme en energie van deze mannen zal het niet liggen. En die modder op m’n schoenen? Die is al ruimschoots vergeten als ik terugrijd naar het zuiden van de provincie.

Tekst & foto: Hendrik Tamsma