30 maart 2021

Leve de vereniging: Op naar de toekomst!

Om het Friese verenigingsleven te ondersteunen en te activeren, zijn Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk een campagne gestart onder de noemer ‘Leve de Vereniging!’

De campagne werd maandagavond 29 maart afgetrapt met een online café over de toekomst van het Friese verenigingsleven, waar zo’n 130 verenigingen uit de hele provincie aanwezig waren. Het online café werd opgevolgd door een werkconferentie op donderdag 1 april met tientallen bestuurders van verenigingen, wethouders en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en koepelorganisaties. De komende maanden volgen er verschillende webinars voor verenigingen en wordt er samen met het Fries Sociaal Planbureau een breed (vervolg)onderzoek gedaan naar het verenigingsleven.

Online café
Tijdens het online café vonden er gesprekken plaats met diverse gasten over het verenigingsleven en nam Daniel Klijn, organisatieadviseur en grondlegger van Besturen met een Visie, aanwezigen mee in een visie op de toekomst. Je kunt de avond hier terugkijken.

Werkconferentie
Tijdens de online werkconferentie, presenteerde het Fries Sociaal Planbureau de eerste bevindingen van een gezamenlijk onderzoek naar het verenigingsleven. De bevindingen vormden de opmaat voor groepsgesprekken met tientallen bestuurders van verenigingen, wethouders en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en koepelorganisaties. Meer informatie over het onderzoek vind je op de website van het FSP.

Webinars
De komende maanden organiseren Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk zes webinars voor verenigingen. De onderwerpen spelen in op actuele uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en ledenwerving. De eerste drie webinars zijn onderhand bekend en voor de eerste webinar kun je je al aanmelden. Meer informatie over de andere webinars volgt binnenkort.

Campagne overzicht ‘Leve de Vereniging’
29 april 2021 – Financiën voor je vereniging
Wat kan een fonds voor jouw vereniging betekenen? Heb je al nagedacht hoe jouw vereniging zich presenteert naar sponsoren? Tijdens dit webinar gaan we aan de slag om samen met jou en andere verenigingen van elkaar te leren hoe jij extra financiën kunt binnenhalen voor je vereniging.

27 mei 2021 – Hoe werf je meer leden voor je vereniging?
Het ledental van je vereniging neemt af en een groot deel van het ledenbestand is slapend lid. Hoe betrek je leden meer bij je vereniging en hoe werf je nieuwe leden?

30 september 2021 – Hoe betrek je (meer) vrijwilligers bij je vereniging?
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Voor de Himmeldei op de tennisbaan of een bardienst in een dorpshuis zijn vrijwilligers nodig. Hoe betrek je vrijwilligers meer bij je vereniging en hoe werf je nieuwe vrijwilligers.

Contact
Leve de Vereniging wordt georganiseerd door Keunstwurk, Doarpswurk en Sport Fryslân.
Heeft u vragen:
Doarpswurk: Hendrik Tamsma via htamsma@doarpswurk.frl
Sport Fryslân: Allard Donker via allard@sportfryslan.nl
Keunstwurk: Rozemarijn Strubbe via rozemarijn.strubbe@keunstwurk.nl