12 juni 2023

LSA: 50 deelnemers WarmteBoost bekend

Verduurzamen staat op de kaart bij ontmoetingsplekken. Die conclusie kunnen we na het openstellen van WarmteBoost gerust trekken. Maar liefst 260 ontmoetingsplekken meldden zich aan voor de bijdrage van 25000 euro. Na grondige selectieprocedure kunnen 50 ontmoetingsplekken van start.

Vervolg

Inmiddels hebben alle deelnemers die een aanvraag hebben ingediend bericht gekregen of zij wel of niet zijn toegelaten tot het programma. Projectleider Pieter Rozema van de KNHM is blij verrast met ruim 260 aanmeldingen: “Het laat zien dat de nood hoog is en verduurzaming van buurt- en dorpshuizen hoge prioriteit heeft. Er zaten veel goede aanvragen. Helaas is er in het programma maar plek voor 50 deelnemers. We gaan ons daarom sterk maken voor een vervolg, zodat we meer ontmoetingsplekken kunnen helpen.”
De Friese dorpshuizen die geselecteerd zijn voor dit programma: Dorpshuis Yn ‘e Mande te Welsryp, Stichting de Skoalleseize te Easterein en doarpshûs De Moeting te Tsjom.

WarmteBoost heeft landelijke dekking

De aanvragen kwamen uit het hele land. Veel dorps- en buurthuizen deden een aanvraag, maar ook bewonersbedrijven en andere buurtinitiatieven met een eigen ruimte hebben een aanvraag ingediend.

Van plan naar uitvoering

De ontmoetingsplekken die kunnen deelnemen aan het programma WarmteBoost krijgen naast een financiële bijdrage ook professionele ondersteuning bij het maken van goede plannen. Veel van de aanvragers die nu mogen deelnemen aan het programma hebben laten zien dat ze zelf al stappen aan het zetten zijn. Ze konden in hun aanvraag  al concreet aangeven op welke wijze zij de kennis en het geld bedrag willen inzetten.

Webinars en werkboek

Om ook de ontmoetingsplekken die helaas afvallen wél een stap verder te helpen en te stimuleren door te gaan met het verduurzamen van hun gebouw organiseren de partners van WarmteBoost in juni en juli 4 webinars. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich hiervoor aanmelden. De partners in WarmteBoost hebben samen met Arcadis een boekje ontwikkeld dat ontmoetingsplekken stap voor stap meeneemt in het verduurzamen van het gebouw. Dat boekje komt beschikbaar na het webinar op 13 juni. Meld je aan voor één van de webinars (of gewoon lekker voor allemaal).

Tekst integraal overgenomen van Vincent Jacobs –  LSA bewoners
Foto fan De Moeting (eigen foto)