10 oktober 2022

Maatschappelijke organisaties willen per direct normale toegang tot betalingsverkeer

Al minstens anderhalf jaar vragen maatschappelijke organisaties de minister van Financiƫn en collega-bewindslieden aandacht te hebben voor problemen die verenigingen en stichtingen hebben met de toegang tot het betalingsverkeer en de enorme regeldruk die daaruit voortkomt.

De overheid heeft hen namelijk onterecht aangemerkt als zijnde een hoog risico op terrorismefinanciering en witwassen. Banken maken het hen daarom heel lastig. Ook de LVKK wil samen met veel andere organisaties zoals Vereniging NOV en de LSA, dat de overheid maatschappelijke organisaties per direct aanwijst als laag risico. Veel organisaties ervaren dat zij hun werk nu niet of niet goed kunnen doen, vanwege de problemen met toegang tot het betalingsverkeer en de regeldruk. Daarmee kunnen zij niet goed werken aan allerlei nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

Door goede doelen, fondsen, kerkelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties een laag risicoprofiel toe te kennen voor alle wetgeving rond witwassen en terrorismefinanciering, kunnen banken en payment service providers hun procedures en de toegang tot het reguliere betalingsverkeer voor deze organisaties versoepelen, vereenvoudigen en vooral versnellen.

Zij vragen de ministers van Financiƫn en Justitie & Veiligheid en DNB-president Knot ook alle andere mogelijke maatregelen te treffen die op korte termijn verlichting kunnen geven.

Doarpswurk (aangesloten bij de landelijke koepel LVKK) ondersteunt dit initiatief van de diverse maatschappelijke organisaties (zie afbeelding hieronder) van harte!

Bekijk de brief via onderstaande link.