28 januari 2021

Margot Blaauw neemt afscheid als bestuurslid

Met elkaar de schouders ergens onder zetten, dingen samen oppakken, dat is het mooie van een dorp’, volgens Margot Blaauw. Zij neemt na vier jaar afscheid als bestuurslid van Doarpswurk. Met veel plezier heeft Margot zich de afgelopen jaren als bestuurder ingezet voor de leefbaarheid in de Friese dorpen. Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest bij Veilig Verkeer Nederland werkt zij nu als projectleider Verkeersveiligheid bij de provincie Fryslân. Een mooi moment om met Margot terug én vooruit te blikken.

Margot maakte voor het eerst kennis met bestuurswerk, toen ze negentien was als voorzitter van een lokale sportvereniging. Ze heeft vanaf haar negentiende in dorpen gewoond. In dorpen ontstaan mooie initiatieven. De dynamiek in dorpen zorgt ervoor dat waar dingen verdwijnen er andere dingen voor terugkomen. Dat is het mooie van een dorp volgens Margot.

Vanuit haar bestuursfunctie bij de Vereniging voor Dorpsbelangen Feanwâlden/ Feanwâldsterwâl e.o. en later via haar werk bij Veilig Verkeer Nederland had Margot kennis gemaakt met Doarpswurk. ‘Ik wist waar ik terecht kwam en hoefde dan ook niet lang na te denken’, antwoordt Margot op de vraag waarom ze ja zei toen ze voor een bestuursfunctie werd gevraagd. Margot heeft in veel verschillende besturen gezeten. ‘Ik vind dat als je kritisch bent over hoe dingen gaan en ideeën hebt hoe dingen beter kunnen, je niet langs de kant moet blijven staan. Dan denk en doe ik liever mee’, vertelt Margot. Margot vindt het belangrijk om daaraan bij te kunnen dragen en daarnaast vindt ze het ook leuk om te doen. ‘Ik kan het iedereen aanraden die nieuw in een dorp komt wonen, actief te worden in een vereniging. Het is een mooie manier om mensen én je omgeving te leren kennen.’

Focussen
Margot wilde graag haar steentje bijdragen aan de uitdagingen waarvoor Doarpswurk stond. Eén van die uitdagingen was volgens Margot de toekomst van Doarpswurk binnen een groter geheel van andere organisaties. ‘Dat was best een hele grote uitdaging. Niet alleen wat wij als bestuur belangrijk vinden hoe Doarpswurk er uit komt te zien, maar ook hoe je dat voor het voetlicht brengt bij mensen die daarover besluiten’, zegt Margot.
Er gebeurt veel bij Doarpswurk. Om een overzicht te krijgen van alle werkzaamheden en thema’s waar Doarpswurk zich mee bezighield, moest Margot zich eerst goed inlezen. Als bestuurslid probeer je de impact van Doarpswurk zo groot mogelijk te maken. Een belangrijke ontwikkeling die Doarpswurk de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is volgens Margot de focus op waar de organisatie goed in is. ‘Niet meer alles doen, maar kiezen wat je wilt doen en dat dan vervolgens ontzettend goed doen’, vertelt Margot. De impact van Doarpswurk voor de leefbaarheid is groot. ‘Deze kleine club mensen zet zich met zoveel energie in voor inwoners, het is mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Eén loket
Het werk is nog niet af. Margot heeft wel een duidelijke visie voor de toekomst van Doarpswurk: ‘Hoe mooi zou het zijn om als inwoner van Fryslân bij één loket terecht te kunnen, waarvan je weet dat die niet politiek gekleurd is of een financieel belang heeft, maar adviseurs heeft die vrijuit kunnen adviseren.’ Doarpswurk zou integraal onderdeel uit moeten maken van een brede netwerkorganisatie. Gevestigd in het hart van de provincie zou Doarpswurk voor deze netwerkorganisatie als loket kunnen fungeren denkt Margot. Margot ziet het al helemaal voor zich: initiatiefnemers met een initiatief of idee kloppen bij dit loket aan en het loket kijkt welke adviseur het beste de initiatiefnemer kan helpen. ‘Bewoners denken niet in thema’s; die willen gewoon ondersteuning bij hun project of idee’, volgens Margot.

Het maakt dan niet uit welke organisatie de initiatiefnemer ondersteunt. Het loket kan ook verwijzen naar partijen buiten de netwerkorganisatie. Het loket voor heel Fryslân moet initiatiefnemers verbinden met de juiste partij. Daarbij is het volgens Margot belangrijk dat gedacht wordt vanuit de vragen van initiatiefnemers, bottom-up. Die vragen kunnen over van alles gaan: van leefbaarheid tot duurzaamheid en verkeer tot krimp. Doarpswurk kan daar een centrale rol inspelen, want het heeft veel kennis op het gebied van netwerken en verbinden. Dat versterkt de leefbaarheid in de Friese dorpen.

‘Tot slot wens ik het bestuur en alle medewerkers van Doarpswurk enorm veel geluk en wijsheid toe en hoop dat we op enig moment kunnen zeggen dat er een organisatie staat, die de mienskip in alle facetten kan ondersteunen en daarvoor ook de mogelijkheden krijgt. Zodat het goede werk blijft bestaan. Ik heb de afgelopen jaren met heel veel plezier bijgedragen aan het werk en de ontwikkeling van Doarpswurk’, zegt Margot. Doarpswurk bedankt Margot voor haar inzet en wenst haar veel succes bij haar nieuwe functie.

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto van Margot Blaauw is een eigen foto