Moties gemeentes voor behoud Doarpswurk

Moties gemeentes voor behoud Doarpswurk

Verschillende gemeentes stellen een motie vast, waarin zij steun betuigen over het belang van de organisatie Doarpswurk en haar werkzaamheden in Fryslân.