6 oktober 2021

Nieuwe alcoholwet

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden, als vervanger van de Drank- en Horecawet. De Alcoholwet bevat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van de Drank- en Horecawet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor dorps- en buurthuizen?

De Alcoholwet is op een paar punten gewijzigd ten opzichte van de Drank- en Horecawet. Op meerdere onderdelen veranderd de wet, alle veranderingen lees je hier. Voor dorps- en buurthuizen zijn de volgende veranderingen van belang.

Het doorgeven van alcohol door een volwassene aan een minderjarige wordt strafbaar. Het was al verboden om alcohol te verkopen aan een volwassene wanneer de alcohol bestemd is voor een minderjarige. Met het strafbaar stellen van de volwassene die de alcohol doorgeeft komt de verantwoordelijkheid ook bij de volwassene zelf te liggen.

Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet komt grotendeels te vervallen. De eisen in het Bouwbesluit voldoen. De eisen voor bijvoorbeeld toiletten wordt minder streng. Ook de ventilatie-eisen worden minder streng.

Klik voor meer informatie op een van de onderstaande linken.

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: Pexels