26 april 2021

Nijega benut coronatijd voor verbouwing dorpshuis

Dorpshuizen zijn al maandenlang noodgedwongen gesloten voor activiteiten. In Nijega maken ze van de nood een deugd en grijpen ze de stille periode aan voor een uitbreiding en verbouwing van dorpshuis Op ‘e Jister.

Dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega is in 2004 gebouwd. Toen was Jan Dijkstra voorzitter en ‘hoofd bouw’, nu is hij dat weer. Het dorpshuis kreeg in de loop der jaren steeds meer activiteiten en er was vooral behoefte aan opslagruimte en een vaste plek voor het biljart, zodat dat niet meer hoeft te worden verplaatst. ‘De tekeningen lagen er al een tijdje, maar de financiering was lastig’, vertelt Dijkstra.

Een telefoontje naar Doarpswurk bracht hen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF) en andere fondsen. Het Iepen Mienskipsfûns kwam met een bedrag van € 51.000 over de brug en ook andere fondsen zegden een bijdrage toe. Het Oranjefonds (€ 20.000), Sake Sietzes Reindersmafonds (€ 8.000), P.W. Janssen’s Friesche Stichting (€ 1.500), Rabobank Coöperatief Fonds (€ 5.000), VSB Fonds (€ 12.500) en de gemeente Smallingerland (€ 2.750) zorgden gezamenlijk ook voor ruim € 50.000 financiering.

‘Van tevoren contact leggen met fondsen kan helpen, hebben we gemerkt. Dan weten ze waarmee je bezig bent en kunnen ze gerichte instructies geven hoe je je aanvraag moet indienen. De financiële afwikkeling van fondsen en subsidies wordt ook nog wel een klus; daarvoor gaan we Doarpswurk weer om hulp vragen.’ Voor het dorp zelf bleef nog een bedrag van € 30.000 euro over. Dat wordt ingevuld uit de eigen reserve van het dorpshuis en een flinke dosis zelfwerkzaamheid.

‘Begin september zijn we begonnen met de bouw’, vertelt Dijkstra. Een aannemer uit de buurt heeft samen met Dijkstra en andere vrijwilligers de aanbouw gemaakt, waarop zonnepanelen zijn geplaatst. ‘We zijn nu wat het stroomgebruik betreft energieneutraal. Dat was ook een voorwaarde van het IMF.’ Door de uitbouw van circa 50 m2 is er een opslagruimte gemaakt voor onder meer stoelen en andere inrichting en bierkratten. Daarnaast kon de kleine zaal worden uitgebreid. Hier heeft het biljart een vaste plek gevonden en er zijn terrasdeuren geplaats. De wens voor een kleine bar in deze ruimte is nog even geparkeerd. Een speciale kleurencommissie boog zich over de kleurstelling en de inrichting. ‘De kleine zaal is met de verkiezingen in maart in gebruik genomen. Iedereen was erg enthousiast. Daar doe je het voor’, zegt de voorzitter trots.

Nu zijn vrijwilligers nog bezig met de grote zaal, die eveneens in de nieuwe kleurstelling wordt gebracht. Daarnaast hopen ze in overleg met de gemeente de vloer vroegtijdig te kunnen vervangen en wordt het licht en geluid gemoderniseerd. ‘We kunnen nu de kachel met een app bedienen en ook het licht en geluid is straks digitaal te regelen. Dat is vooral bedoeld voor onze toneelvereniging, de grootste gebruiker van het dorpshuis. We hebben hier een hele actieve toneelvereniging met een grote jeugdafdeling, waarvoor in 2004 het dorpshuis vooral is gebouwd. Maar langzamerhand kwamen er steeds meer activiteiten bij. Niet alleen uit het dorp zelf, maar ook van organisaties uit de regio die zaalruimte zoeken voor bijvoorbeeld vergaderingen.’

Bij de bouw lag het dorpshuis nog wat geïsoleerd, maar in de loop van tijd kwamen er een speelplaats, pannakooi, jeu-de-boules-baan en feestterrein bij. Zo kan het dorshuis nu worden geïntegreerd bij de buitenactiviteiten in het dorp.

Eind mei is de officiële oplevering. ‘We hopen dat we met het corona-stappenplan van de gemeente op 7 juli open kunnen en een openingsfeest kunnen houden. En zo niet, dan stellen we dat gewoon een jaar uit. Het belangrijkste is dat we straks een dorpshuis hebben, dat weer helemaal bij de tijd is en waar het hele dorp terecht kan.’

Tekst & foto: Ida Hylkema
Headerfoto v.l.n.r. Jasper Noordenbos, Arjen Osinga, Gjalt Elzinga en Jan Dijkstra.

Dorpshuis Op 'e Jister te Nijega