28 januari 2022

Noordwolde aan de slag met dorpsvisie

Wat vinden de inwoners van Noordwolde belangrijk en welke thema’s moeten de komende jaren worden uitgewerkt? Dat moet duidelijk worden in de dorpsvisie die Plaatselijk Belang ‘De Eendracht’ Noordwolde gaat opstellen. Doarpswurk helpt daarbij.

De bestuursleden Jan Ophof, Jan Bekhof en Leo Stolk zijn de trekkers van het dorpsplan. ‘Een dorpsvisie stond al jaren op de planning, maar we werden steeds ingehaald door de actualiteit. Nu wordt het tijd dat we stappen zetten’, zegt Jan Ophof.
Het is niet alleen voor het dorp belangrijk dat er prioriteiten worden gesteld, ook de gemeente vraagt uitdrukkelijk naar toekomstplannen. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet is het de bedoeling dat er ‘van onder op’ aan de toekomst van de dorpen wordt gewerkt. ‘We willen niet dat de gemeente straks de plannen voor ons dorp maakt; dat willen we zelf doen. Enkele dorpen in de gemeente Weststellingwerf hebben al een dorpsvisie en die kunnen we als inspiratie gebruiken. Maar het moet echt een visie voor en door Noordwolde zelf worden’, zegt Ophof.

Maar waar begin je en hoe pak je dat aan?

Ophof belde met Doarpswurk en de initiatiefnemers krijgen nu ondersteuning van adviseur Riejanne Bouma. Corona zorgde voor enige vertraging, maar als alles volgens plan verloopt, is er 1 februari een bijeenkomst in ‘t Buurthuus. Op deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat een dorpsvisie is, hoe deze wordt opgesteld en vooral wat de rol van de bewoners daarbij is. ‘Op die eerste bijeenkomst gaan we de thema’s vastleggen en kijken of we enige hulp vanuit de dorpsbewoners kunnen krijgen voor de verdere realisatie. Met deze mensen gaan we de inhoud en de aanpak van de thema’s uitwerken. Rond die onderwerpen kunnen dan weer vervolgbijeenkomsten worden gehouden. Het is belangrijk dat er via die thema’s meer mensen bij de dorpsvisie worden betrokken, want we kunnen het natuurlijk niet met z’n drieën doen.’

Niet dat er nu nog niets gebeurt, benadrukken Ophof en Bekhof. Beide zijn ze al jarenlang actief in het dorpsleven en bij vele verenigingen. Bekhof was bijvoorbeeld drijvende kracht achter verschillende woningbouwprojecten en Ophof is onder meer betrokken bij verschillende andere vrijwilligersorganisaties in het dorp. Ook zijn ze beide actief in ‘t Buurthuus, dat onderdeel is van een multifunctioneel geheel waarvan ook het vlechtmuseum, de bibliotheek, het dorpsarchief, de school, het toeristisch informatiepunt en het gebiedsteam van de gemeente Weststellingwerf deel van uitmaken.

Verjonging nodig in bestuur

‘Je moet de boel op gang brengen en daarvoor zijn ervaring en een breed netwerk onmisbaar’, stelt Bekhof. ‘Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je de weggetjes naar de subsidieverstrekkers weet te vinden en dat je weet hoe je een goed plan moet schrijven en onderbouwen. Zo hebben we al veel bereikt. Niet alleen hebben ‘t Buurthuus samen gerealiseerd, maar ook de sporthal.’ ‘En bij de Spokeplas zijn nieuwe speeltoestellen gekomen’, vult Ophof hem aan. ‘De gemeente geeft ons ook het vertrouwen, omdat ze zien dat we het kunnen. De ondersteuning van de gemeente is voor ons erg belangrijk.’
Maar successen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, realiseren ze zich. ‘We hebben binnen het bestuur verjonging nodig, dat is nog wel een uitdaging’, erkent Ophof. Bekhof: ‘We gaan daarom bij het opstellen van de dorpsvisie bij de basis beginnen en betrekken ook nadrukkelijk de jeugd erbij. Als je ze eigen plannen laat indienen en, met ondersteuning, laat uitwerken, dan stimuleert dat.’

Zelf hebben ze nog ideeën genoeg. ‘Ik heb al 15 thema’s opgeschreven’, lacht Ophof. ‘We zijn bezig met een buurtauto, de plannen voor een dorpstuin liggen er nog, we willen samen met de gemeente een project tegen eenzaamheid opzetten, plannen genoeg. Nu is het zaak om duidelijk te krijgen wat het dorp belangrijk vindt en welke thema’s we samen gaan oppakken. Daarvoor is de dorpsvisie nodig.’

Tekst en foto: Ida Hylkema
Op de foto staan Jan Ophof (links) en Jan Bekhof (rechts) in overleg in ‘t Buurthuus