17 november 2022

Omrop Fryslân: Actieplan zet in op Statenverkiezingen & wil dat partijen kleur bekennen

Vertegenwoordigers van zo’n 60 Friese dorpsbelangen kwamen woensdag bijeen om Stichting Doarpswurk te steunen. Er komt een actieplan in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

De aanwezigen willen voorkomen dat Stichting Doarpswurk wordt wegbezuinigd. Deze stichting zet zich in voor dorpshuizen, plaatselijk belangen, duurzaamheid en leefbaarheid. Toch verliest de stichting over een paar jaar de provinciale subsidie.
“De provincie heeft gezegd leefbaarheid niet als een kerntaak te zien, al is de uitspraak later weer wat genuanceerd”, zegt voorzitter Theo Andreae. “Ik denk dat het provinciaal bestuur en straks de nieuwe Staten de vraag moeten beantwoorden wat voor provincie ze willen zijn.”

Onbestaanbaar

De provinciale coalitie van CDA, FNP, VVD en PvdA hebben hun bestuursakkoord ‘Lok op 1’ genoemd, zegt Andreae. Daarmee wilde het provinciebestuur inzetten op sterke sociale structuren, sociale gelijkheid en leefbaarheid. Alles voor de ‘brede welvaart.’

“Dat welzijn zouden wij erg belangrijk moeten vinden”, wijst Andreae aan. “Wij zijn een plattelandsprovincie en ik denk dat het onbestaanbaar is dat wij niet meer structureel investeren in het versterken van de leefbaarheid.”

Actiecomité stroopt de mouwen op

Een actiecomité vroeg de aanwezigen in het dorpshuis van Raerd om met ideeën voor een actieplan te komen.
Lammert Dijkstra van het comité vertelt dat een van de plannen het maken van een soort kieskompas is. “Om te laten zien welke partijen voor Doarpswurk kiezen. Als je het in gemeenten achter de oren krijgt, kunnen die ook weer tegen de provincie zeggen dat de subsidiestop er niet af moet. Het is belangrijk om leefbaarheid te steunen met Doarpswurk.”

Het comité zet ook in op meer naamsbekendheid, meer doen op sociale media. Er werd zelfs het idee geopperd om een strijdlied te maken. Een ‘denktank’ zal verder met het benaderen van politici. Zo moet duidelijk worden wat alle kandidaten voor de Statenverkiezingen willen. “Zoals we weten: die partij steunt het, en daar gaan we haar aan houden.”

Waar de overheid niet in voorziet

Voorzitter Andreae legt nog eens uit wat de waarde van de stichting is. “Wij opereren onafhankelijk en staan los van de overheid. Wij staan naast initiatiefnemers en wij steunen ook vaak plannen die ontstaan omdat de overheid er niet in voorziet.”

Dat gaat niet altijd om geld, maar ook om andere steun. “Denk aan: hoe breng ik mijn vrijwilligersbestand weer op orde, hoe zorg ik voor bestuurlijke continuïteit in mijn club, wat betekent wet- en regelgeving voor ons? We delen die kennis met anderen. We lobbyen actief om te kijken of we extra steunmaatregelen los kunnen krijgen, bijvoorbeeld met de energiecrisis.”

Tekst én foto’s integraal overgenomen van Omrop Fryslân