22 april 2024

Omrop Fryslân - Fryslân Ferbynt Dei

Een nieuwe traditie voor vrijwilligers of geldverspilling?
Het provinciebestuur ziet het als een nieuwe traditie: Fryslân Ferbynt Dei. Vrijwilligers worden die dag door heel Fryslân in het zonnetje gezet. Maar de vraag is of het initiatief wel genoeg tijd krijgt.

Het moet een soort nieuwe, Friese feestdag worden voor verenigingen. Het doel is dat op 22 juni ongeveer 500 verenigingen hun deuren openen om te laten zien wat ze doen en zo mogelijk nieuwe vrijwilligers aan zich kunnen binden.

Op dinsdag 16 april gaat daarvoor een subsidiepot open bij de provincie. Verenigingen kunnen een bescheiden bedrag van 500 euro krijgen om een evenement op te zetten. Fryslân Ferbynt Dei is een onderdeel van het nieuwe Iepen Mienskipsfûns. Ieder jaar wordt er 250 duizend euro gereserveerd voor dit project.

Sijbe Knol

“We zien dat vrijwilligerswerk tegenwoordig onder druk staat”, zegt gedeputeerde Sijbe Knol. “Terwijl we in Fryslân juist een gemeenschap hebben die de boel ook leefbaar houdt door die vrijwilligers.” Met de subsidie kunnen organisaties de deuren openen. “Mensen kunnen dan zien wat er allemaal gebeurt. Maar het secundaire doel is dat we graag mensen willen motiveren om te helpen met het doen van vrijwilligerswerk om die verenigingen overeind te houden.”

Geldverspilling? ‘Geef het een kans’

Provinciale Staten waren wel kritisch op Fryslân Ferbynt Dei. Zo vonden sommige partijen het project geldverspilling. De Staten hebben daarom afgesproken dat dit jaar dient als een pilot, die vervolgens geëvalueerd wordt.

“Mijn oproep zou zijn: schiet het niet te snel af,” zegt directeur Theo Andreae van Doarpswurk. “Geef het een kans om Fryslân Verbindt Dag echt van de grond te krijgen.”

De regeling is nog maar net bekend. Andreae vindt de termijn voor het openstellen van de subsidie ook erg kort. “Met onze vereniging hebben we dit ook op onze bestuurstafel gehad. Maar de jaarplanning was al rond. Dat zal ook bij andere verenigingen zo zijn.” Andreae denkt dat verenigingen die dit jaar niet kunnen deelnemen, wel willen deelnemen. “Als het volgend jaar weer terugkomt, kunnen zij rekening houden met de Fryslân Ferbynt Dei. Dan kan het groter worden dan het nu is.”

Gedeputeerde Sijbe Knol heeft er vertrouwen in dat het goedkomt met de subsidies. “We krijgen ook al geluiden terug dat mensen echt achter de computer zitten om dit te regelen.”
Hij adviseert mensen om de aanvraag ook digitaal te doen, want met de post gaat het mogelijk te langzaam. “We verwachten dat deze regeling heel snel vol zit.”

Wij hebben hier misschien wel de meeste vrijwilligers van het land. Andreae hoopt dat Fryslân Ferbynt Dei bijdraagt aan het aantal vrijwilligers. Want die kunnen verenigingen lastig vinden.

‘De kern van Fryslân’

“De tijdgeest is veranderd. Corona heeft daar ook niet bij geholpen. We moeten de schouders eronder zetten om de nieuwe generatie mee te laten doen.”
Want met genoeg vrijwilligers kunnen verenigingen de dorpen en steden levendig houden, zegt Andreae.
“Dit is ook de kern van Fryslân. We hebben hier misschien wel de meeste vrijwilligers van het land, daar mogen we trots op zijn.”

Tekst en headerfoto: Omrop Fryslân
Foto: Sijbe Knol – provinsje Fryslân

Foto: Theo Andreae – Doarpswurk