16 december 2020

Ook in 2021 subsidie van Iepen Mienskipsfûns

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 11 januari tot en met 4 februari 2021 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is 1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Fan ûnderen op

Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Initiatiefnemers krijgen in verband met corona langer tijd om hun project te realiseren. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op de website van de provincie. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder andere draagvlak en duurzaamheid. Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk. In de regio’s Noordoost en Noordwest kan tevens subsidie uit de Europese LEADER regeling aangevraagd worden. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie bij provinsje Fryslân en meer specifiek bij Iepen Mienskipsfûns of Leader.

Openstellingen Iepen Mienskipsfûns 2021:

  • Maandag 11 januari tot en met donderdag 4 februari.
  • Maandag 19 april tot en met donderdag 20 mei.
  • Maandag 6 tot en met donderdag 30 september.

Tekst & foto: provinsje Fryslân