12 april 2022

Openstelling Leader vanaf 11 april, ook voor ontmoetingsplaatsen

Vanaf 11 april 2022 kunnen initiatiefnemers uit Noordwest- en Noordoost-Fryslân weer LEADER-subsidie aanvragen. LEADER is een Europees subsidieprogramma voor projecten op het platteland. Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland. Aanvragen kan tot en met 9 juni 2022.

Fan ûnderen op

Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied. Het gaat dus om projecten ‘fan ûnderen op’ die door inwoners, ondernemers en organisaties worden opgezet, ontwikkeld en beoordeeld. De provincie ondersteunt de uitvoering van het programma in de regio’s Noordoost- en Noordwest-Fryslân. Hieronder vallen ook de 15 dorpen uit de voormalige gemeente Littenseradiel.

Wie kan aanvragen?

Verenigingen, stichtingen en coöperaties uit Noordoost- en Noordwest-Fryslân kunnen LEADER-subsidie aanvragen, maar ook ondernemingen en overheden. Een idee of project kan bij Streekwurk worden aangemeld. Zij kijken of het idee in aanmerking komt voor LEADER-subsidie. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 43.750,-.

Streekwurk

Op de website van Streekwurk staat aan welke voorwaarden het idee moet voldoen. Ook staat hier omschreven hoe de LEADER-subsidie kan worden aangevraagd. Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en voor hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. De projectadviseurs helpen graag!

Leader Noordoost & (clustering) aanvragen ontmoetingsplaatsen

Doarpswurk heeft de opdracht van Streekwurk gekregen om in de regio Noordoost (gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel) de ontmoettingscentra die een aanvraag willen indienen technisch te ondersteunen. We hebben de werkzaamheden belegd bij Hendrik Tamsma. U kunt contact met hem opnemen via htamsma@doarpswurk.frl. Als u dringende vragen heeft, kunt u ons bellen op 0566-625050.
Ook voor een ‘gewone’ Leader aanvraag in No en NW kan onze adviseur in de regio u ondersteunen.

Openstellingsperioden

Er zijn in 2022 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De eerste periode is van maandag 11 april t/m donderdag 9 juni 2022. In september start de tweede periode, namelijk van 12 september t/m 20 oktober.

Foto: Streekwurk – LEADER-project ‘De Ferbining’ in Feanwâlden