7 juni 2022

Oranje Fonds stelt 600.000 euro extra beschikbaar

Het Oranje Fonds ziet dat er grote behoefte is aan ontmoeting en verbinding in buurten na twee jaar van lockdowns en afstand houden. Dit blijkt uit een rondgang onder diverse buurtinitiatieven.

Daarom stelt het Fonds onder de noemer Reuring in de Buurt een bedrag van 600.000 euro beschikbaar voor buurtorganisaties die dit mogelijk willen maken. De steun is bedoeld voor het organiseren van buurtevenementen die buurtgenoten met elkaar verbinden.

Organisaties kunnen vanaf 1 juni een aanvraag doen bij het Oranje Fonds via oranjefonds.nl/reuring, hier zijn ook de criteria en voorwaarden te vinden.

Tekst overgenomen van Dorpshuizen.nl
Foto: Oranje Fonds – Remko de Waal