24 oktober 2022

Pilot Leve de Vereniging van start in Súdwest-Fryslân

Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân zijn in samenwerking met gemeente en provincie gestart met de pilot van ‘Leve de Vereniging’ in Súdwest-Fryslân. In het project gaat het verenigingsleven op zoek naar manieren om toekomstbestendig te blijven. De pilot is feestelijk begonnen met drie Verenigingsdiners.

‘Leve de Vereniging’ is een initiatief waarin Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân samenwerken. De pilot ‘Leve de Vereniging – Ûnderweis yn Súdwest’ vindt plaats in de regio’s Stavoren-Hindeloopen-Koudum-Warns-Molkwerum, De Fjouwer Doarpen (Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum) en Workum. De eerste kennismaking met de pilot vond plaats in de vorm van drie Verenigingsdiners in Warns, Workum en Itens. Tijdens het Verenigingsdiner is besproken op welke manieren de verenigingen betrokken willen worden bij de pilot en hoe zij de toekomst van hun vereniging zien. “We willen dat de behoeften van de verenigingen centraal staan in de pilot.” – aldus de betrokken organisaties.

Ûnderweis yn Súdwest

Na de herfstvakantie gaat het team van Leve de Vereniging ûnderweis yn Súdwest om in contact te komen met leden, vrijwilligers en andere dorpsgenoten. Leve de Vereniging gaat op bezoek bij (evenementen van) verenigingen en komt langs op openbare plekken in de dorpen. Het team steekt hierbij letterlijk de handen uit de mouwen en gaat aan de slag als vrijwilliger. Verenigingen in de drie regio’s kunnen hun evenement hiervoor aanmelden.

Het verenigingsleven van de toekomst

De Verenigingsdiners hebben inzicht gegeven in de uitdagingen van de toekomst, zoals het vinden van nieuwe bestuursleden, ingewikkelde regelgeving, het betrekken van jongeren en nieuwe vormen van organiseren. In het vervolg van de pilot wordt er geëxperimenteerd met oplossingen voor deze vraagstukken in zogenaamde fieldlabs. 

Tekst: Leve de Vereniging = Keunstwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk
Foto: Job Pijlman