26 februari 2024

Podcast Nationaal Klimaat Platform: Johannes Lankester

Podcast van het Nationaal Klimaat Platform over de verduurzaming van Nederland, die al in volle gang is. Dat bleek maar weer eens op De Top van Onderop, een evenement waar talloze voorbeelden te zien waren van succesvolle duurzame initiatieven.

Doel van De Top: deze verhalen een podium geven, ervaringen delen, elkaar inspireren en nieuwe contacten leggen. Vier ‘Toppers van Onderop’ waren te gast in de podcaststudio, waar ze niet alleen vertelden over hoe ze hun project tot een succes wisten te maken, maar ook over hun persoonlijke drijfveren.

Topgesprek Johannes Lankester

Als coördinator van het Netwerk Duurzame Dorpen in Friesland verbindt hij initiatieven in verschillende dorpen met elkaar om elkaar te inspireren en kennis te delen. ‘Een project als een windmolen kan als voorbeeld dienen om vervolgens ook een zonnepark op te zetten, of een warmtenet, een buurtmarkt of tuin te starten of om met deelauto’s aan de slag te gaan.’

Beluister (via Apple podcasts, Spotify of YouTube) het Topgesprek met Johannes

Tekst en foto: Nationaal Klimaat Platform