5 maart 2021

Pop up tentoonstelling 'Eltsenien Grutsk & Grien'

Iedereen snakt naar ‘eindelijk weer iets leuks’, ook wij van Doarpswurk en Grutsk & Grien. In lijn met onze activiteiten rond duurzame thema’s in de afgelopen drie jaar hebben wij een idee voor 2021, coronaproof en uitvoerbaar in alle dorpen en buurten van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Expo in uw dorp?
Het idee is dat Doarpswurk en Grutsk & Grien een laagdrempelige en vrolijke ‘pop-up tentoonstelling’ ontwikkelen (‘Eltsenien Grutsk & Grien’) die in (lege) etalages en achter andere geschikte ruiten (bijvoorbeeld van een wijkgebouw of dorpshuis) kan hangen of staan. Het tentoonstellingsmateriaal gaat over dezelfde thema’s als die van ons Festival in 2018 in Sneek: voedsel, Fair Trade (SDG), spullen & kleding, grondstoffen & afval, natuur & tuinen, wonen & energie, mobiliteit, beweging & ontspanning.
De Expo kan op elk gewenst moment bekeken worden, zet mensen aan tot bewegen, biedt achter elk raam weer een andere verrassing en inspireert tot leuke activiteiten en tot duurzame keuzes in het dagelijks leven.

Doet u mee?
Uitgangspunt is dat een lokale organisatie de tentoonstelling inricht met door ons aangeleverde materialen, die u kunt aanvullen met eigen materialen. Daarnaast kunt u, aansluitend op de Expo, extra activiteiten organiseren naar eigen wensen en lokale mogelijkheden. Wij denken graag mee over (coronaproof) ideeën daarvoor.

Belangstelling?
Om de organisatie en financiering te kunnen regelen, willen we graag weten hoeveel animo er is om hier samen mee aan de slag te gaan.

Lijkt het u leuk om in eigen dorp of buurt in de loop van 2021 aan de slag te gaan met een Grutsk & Grien coronaproof pop-up evenement?  Laat het ons weten, liefst voor 1 april, stuur een mail naar info@grutskengrien.nl Heeft u aanvullende ideeën, tips en suggesties, stuur die dan gelijk mee. Zijn er voor u redenen om niet mee te doen, deze feedback is ook welkom.