30 september 2021

Presentatie Friese Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid

De dorpstuinen, lokale keten-projecten en boeren & bodem-initiatieven schieten in Fryslân als paddestoelen uit de grond. Al die initiatieven, met hun honderden vrijwilligers en bevlogen ondernemers, leveren samen een enorme bijdrage aan de leefbaarheid van de provincie.

Ze bevorderen onder meer de biodiversiteit, verduurzaming van landbouw en consumptie, gezondheid en economische vernieuwing. Dat toont de Friese Samenwerkingsagenda Voeding en Gezondheid aan. Daarin hebben een kleine honderd Friese initiatieven aangegeven wat ze doen en wat ze nodig hebben.

Overhandiging rapport
Om het thema Voeding en Gezondheid werkelijk naar een hoger plan te krijgen is regie nodig, meer verbinding en kennisuitwisseling, wordt geconcludeerd. Een aanzet daartoe werd met een online symposium gegeven bij de presentatie van het rapport op donderdag 30 september.
Daarbij kreeg gedeputeerde Douwe Hoogland het rapport gepresenteerd door de opstellers Johannes Lankester (Netwerk Duurzame Dorpen/ Doarpswurk), Marlise Vroom en Freya Zandstra (Voedselwerkplaats / Doarpswurk). Die gaf aan grote meerwaarde van de initiatieven te zien omdat ze de mienskip meenemen naar een ander eetpatroon. Hij zei die boodschap in Den Haag te willen uitdragen, zodat er ook meer middelen voor beschikbaar komen.

Tekst: Freya Zandstra
Op de foto van Doarpswurk staan gedeputeerde Douwe Hoogland en opstellers Freya Zandstra (zittend), Marlise Vroom en Johannes Lankester (staand).