Dorpsbelangen

Het Beraad van Raerd

Met ‘Het Beraad van Raerd’ willen we jaarlijks een actueel thema in Fryslân aan de orde stellen door met elkaar (bestuurders van dorpsbelang, dorpshuis, initiatiefnemers, inwoners en andere belangstellenden) in gesprek te gaan. Dit gesprek kan op verschillende manieren worden georganiseerd bijvoorbeeld door een (deel)overleg of symposium te organiseren, of een festival zoals we dit jaar doen.

Project in het kort

  • Met elkaar in 'beraad' over een actueel thema
  • Elkaar informeren én inspireren
  • Kennis delen zodat we niet het wiel weer uit hoeven te vinden
  • Genieten van het elkaar ontmoeten, gewoon omdat het weer kan
  • Met elkaar zorgen voor een levendig en leefbaar dorp

Riejanne Bouma

Adviseur regio Zuidoost


Om nog even na te genieten van zaterdag 21 mei 2022- Het Beraad van Raerd ‘Wenje yn Fryslân’- hebben we deze after movie gemaakt. 

We zijn dit jaar gestart met het eerste beraad op zaterdag 21 mei vanaf 14.30 uur met het thema ‘Wenje yn Fryslân’. Wonen, wonen en nog eens wonen. We hebben zelfs weer een minister van Volkshuisvesting. Het is op dit moment een heel belangrijk vraagstuk voor veel mensen. Jong en oud. Massaal zijn we op zoek naar een huis. Want immers: sûnder hús, gjin thús.

Veel inwoners in dorpen proberen zelf het heft in handen te nemen. Omdat ze willen voorkomen dat ‘hun dorp’ leegloopt, passende woonruimte willen creëren voor jong & oud. Doarpswurk begeleidt steeds vaker initiatiefnemers die met dergelijke plannen aan de slag willen gaan. Zelf regie willen nemen omdat zij er tenslotte wonen. Dat kan variëren van tiny houses, knarrenhofjes tot vrijstaande nieuwbouw.

Hieronder in het kort een overzicht van Het Beraad van Raerd op zaterdag 21 mei 2022.

Lezing Wim Daniëls
We zijn gestart om 15.00 uur in een volle Laurentiuskerk van Raerd met een lezing van Wim Daniëls. Hij inspireerde de aanwezigen met een terugblik naar zijn jeugd in Brabant doorspekt met humoristische opmerkingen over de onmisbaarheid van Doarpswurk voor de leefbaarheid in Fryslân.

Officiële opening
De burgemeester van gemeente Súdwest-Fryslân Jannewietske de Vries verrichte hierna de officiële opening.

Drie workshops
Vanaf 15.30 uur waren er twee workshops te volgen, die werden gehouden in de kerk, het dorpshuis en het kantoor van Doarpswurk. Er waren evenwel drie workshops, zie hieronder linken naar de presentaties.

‘Hoe start je een wooninitiatief?’ (Laurentiuskerk)

De inleider van deze workshops is Dirk-Jan Metselaar, projectmanager bij het bureau voor projectontwikkeling en bewonersbegeleiding KUUB in Groningen. De organisatie adviseert groepen in het zoeken naar een locatie, het vinden van mede-bouwers, het kiezen van een architect, het berekenen van bouw- en bijkomende kosten, tot en met advies bij het inrichten van de openbare ruimte. Drijfveer van KUUB is om initiatiefnemers verder te helpen en samen te komen tot een haalbaar plan. Bekijk de presentatie (link in de titel).

‘Stoppen met bouwen?’ (dorpshuis De Trijesprong)

De inleider van deze workshop is drs. Ingrid van de Vegte. Ingrid is directeur-bestuurder van het Fries Sociaal Planbureau, het kennisinstituut in Fryslân, dat frequent onderzoeken publiceert die kunnen bijdragen aan oplossingen en besluitvorming. Een ervaren bestuurder die houdt van innoveren en ondernemen. En er niet voor schuwt af en toe een steen in de vijver te werpen, al is het maar om een rimpeling te veroorzaken. Bekijk de presentatie (link in de titel).

‘Wat kinne we foar jo dwaan?’ (kantoor Doarpswurk)

Inleider van deze workshop is Doarpswurk adviseur Riejanne Bouma, zij is voornamelijk werkzaam in de regio zuidoost van onze provincie. Zij vertelt graag wie we zijn, wat we doen & vooral waarom we doen wat we doen. Bouwen, waar begin je? Ga met ons in gesprek over wonen in jouw dorp, hoe je draagvlak creëert en hoe we uw (woon)proces kunnen begeleiden. Bekijk de presentatie (link in de titel).

Hapje en een sapje
Na de diverse workshops – en uiteraard ook tussendoor – waren er informatiekramen te bezoeken. We sluiten met zijn allen informeel af op het terras van dorpshuis ‘De Trijesprong’ met muziek van Sytse Haima, ondertussen genietend van de hapjes van de foodtruck van Jong Ondernemend Fryslân.

Hieronder vind u twee krantenartikelen over het Beraad van Raerd: namelijk van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad d.d. 23 mei 2022.

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein