Dorpshuizen

Toekomstbestendig Dorpshuis

Met welk idee doet u mee?

Project in het kort

 • Uw dorpshuis klaar voor de toekomst
 • Nieuwe activiteiten ontplooien voor een gezonde exploitatie
 • Samen voor een levendig dorpshuis
 • Voor een sociaal betrokken dorp

Tineke Helmers

Projectleider Toekomstbestendig Dorpshuis

Wat is het?

Dit Doarpswurk initiatief is bedoeld voor Friese dorpshuizen en buurthuizen die een idee verder willen brengen. Heeft u al langere tijd ideeën die maar niet verder komen? Wilt u een boost geven aan bestaande dorpshuisactiviteiten? Doe dan mee! Wij lanceren een traject waarin dorps- en buurthuizen de kans krijgen om hun idee verder te brengen. Hieronder vind u de opname (via You Tube) van het webinar dat we organiseerden op dinsdag 25 juni jl.

Waarom organiseren wij dit?

Dorpshuizen zijn erg belangrijk in onze Friese mienskip!
Ze stimuleren de ontmoeting, de verbinding en de samenwerking in het dorp en maken ook (zorg)concepten mogelijk. Het is best een klus om een dorpshuis goed draaiende te houden. Daarbovenop zijn er steeds vaker zorgen over exploitatietekorten, hoge energieprijzen, intensieve projecten om te verduurzamen, vrijwilligerstekorten en een toenemende regeldruk. Wij willen de toekomstbestendigheid van dorpshuizen verstevigen en daarmee de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Wat is ons aanbod?

Realiseer uw idee en maak een verschil in uw Mienskip!
Maak kans op:

Thema’s: toekomstbestendig dorpshuis

U kunt een aanvraag indienen als uw projectidee past binnen de volgende thema’s:

Waaraan kan/moet uw idee voldoen?

 • Het idee past binnen één van bovenstaande thema’s
 • U heeft een nieuw aanvullend projectidee, maar krijgt het niet verder óf het is een doorontwikkeling op bestaande dorpshuisactiviteiten
 • Het is een afgestemd idee (draagvlak) met uitvoerenden en bestuursleden
 • Het idee is nog niet eerder uitgevoerd door uw dorpshuis

Hoe doet u mee aan ons project?

Dorpshuizen kunnen zich vanaf 1 juni tot en met 9 juli 2024 per persoon aanmelden door onderstaand formulier in te vullen. Hiermee meldt u tevens één persoon aan voor de kick-off (u kunt bij de voor- en achternaam, ook bestuur of vrijwilliger invullen, dan beslist u later wie die persoon is).

Hoe werkt het?

Save the date: Kick-off op 14 september
Deze bijeenkomst is voor iedereen, bestuurders en vrijwilligers van dorpshuizen en andere belangstellenden. Iedereen is welkom!
Op zaterdagmiddag 14 september organiseren we een kick-off bijeenkomst voor alle Friese dorps- en buurthuizen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de aangemelde dorpshuizen een pitch geven over hun idee. Een jury én het publiek verzorgen de stemming. Vallen de winnaars binnen een deelnemende gemeente, dan maken zij naast het adviestraject ook kans op een startbudget van € 1500,-.

Heeft u vragen?

We organiseerden op dinsdag 25 juni een webinar waarin al veel vragen naar voren kwamen. Het webinar is opgenomen en via ons YouTube kanaal terug te zien.

Zijn uw vragen nog niet beantwoord? Neem dan contact op met onze projectleider ‘Toekomstbestendig Dorpshuis’,

Tineke Helmers

M: info@tinekehelmers.nl
T:  06-171 775 80

  Aanmelden project Toekomstbestendig Dorpshuis


  Gegevens deelnemer  privacyverklaring

  kunt u onze steun gebruiken

  Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

  Neem contact met ons op