Dorpshuizen

Toekomstbestendig dorpshuis

Dorpshuizen zijn erg belangrijk in onze Friese mienskip!
Ze stimuleren de ontmoeting, de verbinding en de samenwerking in het dorp, en maken ook (zorg)concepten mogelijk.
Het is best een klus om een dorpshuis goed draaiende te houden. Daarbovenop zijn er steeds vaker zorgen over exploitatietekorten, hoge energieprijzen, intensieve projecten om te verduurzamen, vrijwilligerstekorten en een toenemende regeldruk. Daarom onze vraag, kunt u bij het runnen van deze onmisbare plek voor de leefbaarheid meer hulp gebruiken?

Project in het kort

  • Uw dorpshuis klaar voor de toekomst
  • Nieuwe activiteiten ontplooien voor een gezonde exploitatie
  • Samen voor een levendig dorpshuis
  • Voor een sociaal betrokken dorp

Tineke Helmers

Projectleider Toekomstbestendig Dorpshuis

Initiatief Doarpswurk

Wilt u uw dorpshuis toekomstbestendiger maken?
Doarpswurk wil u als dorpshuisbestuurder en haar vrijwilligers graag stimuleren en ondersteunen bij het uitvoeren van andere activiteiten, waarmee de toekomstbestendigheid en de exploitatie van het dorpshuis toenemen.

We denken hierbij aan de twee volgende onderdelen:

  • Functieverbreding: De algemene functie van het dorpshuis is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren door inwoners c.q. het verenigingsleven. De verbreding kan bestaan uit het toevoegen van nieuwe functies of het versterken van bestaande. Dat kan zijn op het gebied van (formele en informele) zorg, kunst en cultuur, sport en bewegen en ‘beter benutten’ (commercieel).
  • Maatschappelijke betrokkenheid: Hier gaat het om elkaar ontmoeten, kwetsbare mensen te helpen en te betrekken bij de samenleving, gezamenlijkheid en verbinding. Ofwel sociale inclusie.

Bijvoorbeeld: WMO taken inbedden in de organisatie zoals koffieochtenden organiseren om eenzaamheid te voorkomen of een beweeguurtje voor ouderen. Iets opzetten dat nieuw is voor het dorpshuis (verhuur van een deel van het gebouw), nieuwe activiteiten ontplooien (dorpsmaaltijd), betrekken van het verenigingsleven, nieuwe bestuursvorm implementeren of duurzame ambities (schoonmaak) realiseren.

Word u enthousiast en ziet u kansen, doe mee!
Dit initiatief is bedoeld voor Friese dorpshuizen en buurthuizen. We willen met dit project een boost geven aan het doorontwikkelen van uw dorpshuisactiviteiten. Of heeft u al langere tijd ideeën die maar niet verder komen, doe dan mee! We lanceren een traject waarin maximaal 20 ontmoetingsplaatsen de kans krijgen om hun idee te implementeren, structureel, en met hulp vanuit diverse expertises. Met kennis, middelen en menskracht.
We verdelen de provincie in 4 regio’s waarbij er per regio 5 dorpshuizen kunnen deelnemen.

In april vind u hier meer informatie over het aanmelden en de voorwaarden hiervan.

Team Doarpswurk

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact met ons op