22 mei 2023

Regiobank - Nationale DorpenTop 2023

Op donderdag 15 juni 2023 vindt de derde editie van de Nationale DorpenTop plaats. Dit jaar in het Friese Warten. De Nationale DorpenTop is het evenement over de kracht van de regio waar RegioBank de enorme potentie van kleine kernen en dorpen laat zien en tegelijkertijd aandacht vraagt voor de leefbaarheid.

Deel uw visie op de kracht van de regio als lokale ondernemer, financieel adviseur, nationale of regionale bestuurder, actieve vrijwilliger of expert op het gebied van leefbaarheid in de regio.

We nodigen alle regiokenners uit een bijdrage te leveren!

Meld je nu aan

Stel de Toekomstagenda voor de Minister van Regiozaken op
De potentie van de regio’s in Nederland is enorm. Tegelijkertijd ziet RegioBank dat de leefbaarheid van kleine en grotere dorpen onder druk staat. Daarom pleit RegioBank al een aantal jaar voor een minister van Regiozaken. In afwachting tot deze aanstelling zit RegioBank niet stil en maken we samen met de aanwezigen van de Nationale DorpenTop alvast de Toekomstagenda voor de minister op. Vragen als: hoe vergroten we het potentieel van regio’s voor héél Nederland en hoe ondersteunen en verstevigen we de leefbaarheid van kleine en grotere dorpen, staan hierin centraal.

Het programma

De Nationale DorpenTop 2023 begint met een plenair programma onder leiding van Marijke Roskam. Hierna schuiven onder andere Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid PvdA), Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) en Sybrand Buma (burgemeester gemeente Leeuwarden) aan. Aansluitend zijn er gesprekstafels over wat er op de Toekomstagenda van de Minister van Regiozaken moet komen te staan. Praat mee en sluit aan bij de verschillende gesprekstafels over onder andere:

– Innovatie en ondernemen in de regio
– Leefbaarheid in kleine buurten
– De kracht van de mienskip
– Kansengelijkheid in de regio
– Het behoud van collectieve voorzieningen
– Betaalbaar wonen voor jongeren in de regio*

*Doarpswurk adviseur Eddy Lania is ook aanwezig. Hij begeleidt dorpen (en steden) bij hun visieontwikkeling, op deze bijeenkomst spreekt hij over wonen. De organisatie adviseert en ondersteunt daarnaast dorpsbelangen, dorpshuizen en initiatiefnemers, zodat zij hun ideeën, activiteiten en leefbaarheidsprojecten succesvol tot stand kunnen brengen.

Dit doen we samen met regiokenners als Immie Jonkman (Elfstedentocht, Arcadia), Micha van de Water (Stichting voor je Buurt), wethouder Tytsy Willemsma (gemeente Tytsjerksteradiel), wethouder Michel Rietman (gemeente Súdwest-Fryslân), het Ministerie van de Toekomst, Sport Fryslân, Innovatie Pact Fryslân en Doarpswurk.
We sluiten af met de Speld Live en een feestelijke netwerkborrel.

Deel uw visie op de kracht van de regio als lokale ondernemer, financieel adviseur, nationale of regionale bestuurder, actieve vrijwilliger of expert op het gebied van leefbaarheid in de regio. Zo delen regiokenners ook onderling met elkaar hun expertise.

Nationale DorpenTop 2023

Wanneer: donderdag 15 juni 2023
Tijd: 14.00 tot 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Waar: De Laape in Warten
Toegang: gratis