24 augustus 2021

Regiodeal Zuidoost-Friesland start Regiofonds

Inwoners uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, kunnen vanaf 6 september subsidie aanvragen uit het Regiofonds. Dit nieuwe fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Hierin is een rijksbijdrage van 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Het doel is om grotere initiatieven die dorpen of gemeenten overstijgen, mogelijk te maken. Het project stimuleert hiermee zelfwerkzaamheid, samenwerking en leefbaarheid in Zuidoost-Friesland.

Gemeente Heerenveen is binnen de Regiodeal projecttrekker van het Regiofonds. Wethouder Jelle Zoetendal: “Met zijn vele kleine dorpen is Zuidoost-Friesland een plattelandsregio met een grote verscheidenheid. Wij zijn ‘het andere Friesland’. Wat ons bindt zijn de rijke cultuurhistorie, het landschap en onze inwoners. Het is fantastisch te zien dat vanuit het Regiofonds nu initiatieven uit de samenleving mogelijk worden gemaakt om deze regio nog sterker en aantrekkelijker te maken. We zoeken vooral ideeën die over de grenzen van een dorp of gemeente heen gaan.”

Regiofonds
In de eerste openstelling is 250.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. De provincie Fryslân zorgt voor de uitvoering van het fonds, zodat kan worden aangesloten op de werkwijze van het Iepen Mienskipfûns.

Aanvraag indienen
Een aanvraag indienen voor het Regiofonds kan via onderstaande link naar de website van provincie Fryslân, dit kan tot en met 30 september 2021. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3.000 en maximaal 50.000 euro om hun ideeën mogelijk te maken. Er volgen de komende twee jaar nog drie openstellingsperiodes.

Regiodeal Zuidoost-Friesland
Het Regiofonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. De Regio Deal geeft een stevige impuls aan Zuidoost-Friesland. Met de mienskip slaan we de handen ineen om hun dorpen en het landschap nog sterker te maken. Zo blijft dit unieke gebied een fijne plek om te leven, te werken, te ontmoeten én te bezoeken, nu en in de toekomst.

De Regiodeal Zuidoost-Friesland is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk.

Tekst en foto: gemeente Heerenveen