25 augustus 2021

Skingen maakt van donkere fietstunnel een kunstwerk

De fietstunnel tussen Skingen en Dronryp onder de A31 is nu nog donker, vies en naargeestig. Maar binnenkort wordt het een feestje om er doorheen te fietsen en te wandelen. De tunnel wordt door de dorpelingen en graffitikunstenaars opgeknapt.

Initiatiefnemer van het tunnelplan is Meindert Lodewijks. Twee jaar geleden kocht hij samen met zijn vrouw een huis in Skingen en ze fietsen regelmatig naar Dronryp. De tunnel onder de A31 is hen een doorn in het oog. Vuil, donker, begroeid en beklad; kortom, geen pretje om er door te fietsen of te wandelen. ‘En dat terwijl de tunnel een fietsknooppunt is en veel wordt gebruikt door toeristen’, zegt Lodewijks. Hij sprak erover met dorpsbewoners en het bleek dat de desolate staat van de tunnel als gegeven werd aangenomen. ‘Zo iets valt blijkbaar alleen op als je er net woont. Als je ergens heel lang woont, worden dingen gewoon.’

Lodewijks nam het initiatief om iets aan de tunnel te gaan doen en kreeg al snel dorpsbelang en een groep enthousiastelingen mee. Er werd een projectgroepje opgericht (Wiep Kingma, Dukke Wiersma, Hans Vermeulen, Bram Louwerse en Meindert Lodewijks) en deze maakte een projectplan en zocht geldschieters. ‘Ons voorbeeld is de tunnel Wetterwillewei in Franeker. Deze is prachtig beschilderd door kinderen en dat sprak me erg aan. Ik heb het projectplan opgevraagd, zodat je een indruk hebt van de kosten en mogelijke subsidieverstrekkers.’

De projectgroep kwam via Bram Louwerse, wijkmanager in Leeuwarden, in contact met het Grafitti Platform Leeuwarden. Dit kunstenaarsplatform gaat de tunnel beschilderen. Momenteel wordt nog druk gewerkt aan het ontwerp, waarbij ook inspiratie wordt gehaald uit het werk van de plaatselijke knipkunstenaar Gerlof Smit.

Als thema is gekozen voor de overgang van het weidelandschap ten zuiden en het akkerbouwlandschap ten noorden van de tunnel. ‘We zitten hier op de grens van de Greidhoeke en de Bouhoeke. Dat komt naar voren in de tunnel. Aan de Dronrijpster kant fiets je de tunnel in tussen gras en koeien om vervolgens aan de kant van Skingen tussen het graan en akkerbouwland weer naar buiten te komen’, legt Lodewijks uit. Voor de kinderen in het dorp is ook een taak weggelegd; zij mogen helpen met het schilderen van de opgangen.

Een schilderbedrijf is al begonnen met het schilderen van de trapleuningen: groen aan de Dronrypster kant en geel aan de kant van Skingen. Daarna moet de tunnel worden schoongemaakt en voorzien van een basislaag, voordat de graffitikunstenaars aan de slag kunnen. Voor het opruim- en schoonmaakwerk worden dorpelingen opgetrommeld. Ook de catering wordt verzorgd door vrijwilligers.

De projectgroep zat in februari voor het eerst bij elkaar en leverde in april het projectplan in bij de gemeente en Streekwurk. De gemeente Waadhoeke kwam met 20.000 euro over de brug en uit het Iepen Mienskipsfûns krijgen ze 10.000 euro. De resterende 10.000 euro wordt gehaald uit verschillende fondsen die ze hebben aangeschreven en uit zelfwerkzaamheid door vrijwilligers. ‘We zijn dichtbij het eindbedrag, maar voor de eindfase rekenen nog op een paar aanvragen die we hebben uitstaan’, zegt de initiatiefnemer.

De Lodewijks voelden zich meteen thuis in het ‘tweelingdorp’ Skingen-Slappeterp. Een dorp met een ‘urgente buurtapp’ en een ‘niet-urgente buurtapp’ en een ‘buurtladder’ voor gezamenlijk gebruik. ‘Het is een kleine gemeenschap: 120 inwoners in Skingen en 80 in Slappeterp. Maar het is wel een gemêleerde bevolking die oog heeft voor elkaar en voor nieuwe dingen. Een iepen mienskip. Wat je hier inbrengt, wordt gewaardeerd. Je moet het samen doen, dat is typisch iets voor een klein dorp.’

Zelf heeft hij in Harlingen veel bestuursfuncties vervuld. ‘Ik heb me voorgenomen dat niet meer te doen. Maar ik ben wel vrijwilliger op de pont en in het dorpshuis. En zo’n project trekken vind ik ook erg leuk. Het is een typisch voorbeeld van een burgerinitiatief dat probeert om iets dat van ons allemaal is, mooier te maken.’

Tekst en foto: Ida Hylkema