21 juli 2021

Steunregeling en dorpsfeesten

Dorpsfeesten vallen zo wel tussen wal en schip

Het leek een mooie zomer te gaan worden. Een zomer waarin we elkaar weer volop konden ontmoeten, festivals en andere evenementen konden bezoeken, terug naar het ‘oude normaal’. We waren opgelucht, het einde leek in zicht en er ontstond hernieuwde energie om voortvarend aan de slag te gaan.

Helaas is de pandemie nog niet voorbij en COVID-19 slaat hard om zich heen. Het kabinet zag zich dan ook genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen in een poging de verdere verspreiding in te dammen. En dus kunnen en mogen een aantal zaken – in ieder geval tot 13 augustus – niet. Wat er daarna mogelijk wel en niet kan is nu nog niet duidelijk.

Het nieuws bereikte ons allemaal op vrijdag 10 juli waarna op maandag 14 juli een aanvullende regeling bekend is gemaakt voor evenementen en in haar kielzog ook voor de organisatoren van veelal kleinere evenementen, zoals bijvoorbeeld dorpsfeesten. Fijn om te constateren dat het kabinet ook oog heeft voor deze groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet voor de leefbaarheid in hun dorp en ook goed om te constateren dat een overheid snel kan handelen.

De ‘aanvullende tegemoetkoming evenementen’ biedt een tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn tot 9 juli ten behoeve van evenementen die gepland waren in de periode tussen 10 juli en 13 augustus. Kortom, volop in de zomervakantie periode. En laat dat nu net een periode zijn waarin feitelijk geen dorpsfeesten worden georganiseerd. Die worden veelal georganiseerd in de periode na de zomervakantie. En kosten die men dus nu al gemaakt heeft vallen dan ook niet onder de aangepaste regeling.

De subsidieregeling evenementen – die al bestaat – zag toe op evenementen die in de periode vanaf 1 juli tot 31 december georganiseerd zouden worden. Om de doelgroep ‘dorpsfeesten’ daadwerkelijk te ondersteunen zou het kabinet ook voor de ‘aanvullende tegemoetkoming evenementen’ eenzelfde periode moeten hanteren. Die steun in de rug verdienen de vele vrijwilligers die een zeer belangrijke rol vervullen voor de leefbaarheid in hun woonomgeving.

Het argument om de aanvullende regeling toe te voegen is onder andere om te voorkomen dat de doelgroep die beoogd wordt te ondersteunen (kleinere evenementen) niet tussen de wal en schip vallen. Organisatoren van dorpsfeesten vallen nu echter wel tussen wal en schip. En dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

Theo Andreae

Directeur Stichting Doarpswurk

Foto: Merke Raerd van Doarpswurk
Eerder gepubliceerd in de Leeuwarder Courant