17 december 2021

Stijgende energieprijzen gevaar voor exploitatie dorps- en buurthuizen.

Uit een enquête, die Doarpswurk heeft gehouden onder 250 Friese dorps- en buurthuizen, blijkt dat bijna 40 procent van de respondenten de stijgende energieprijzen als gevaar zien voor de exploitatie. Zeventig procent van de respondenten maakt zich grote zorgen over de stijgende energieprijzen, die het voortbestaan van het dorps- of buurthuis in gevaar brengt.

In een jaar tijd zijn de gasprijzen vertienvoudigd. De stijgende energieprijzen zijn een tegenslag voor veel dorps- en buurthuizen, die al fors inteerden op hun vermogen door corona. Doarpswurk heeft de enquête opgesteld om de situatie in kaart te brengen. De enquête is door bijna 25 procent van de dorps- en buurthuizen ingevuld, verspreidt over de hele provincie.

Dorps- en buurthuizen verder onder druk

Een groot deel van de vaste lasten worden opgeslokt door de energierekening. De helft van de respondenten geeft aan gemiddeld 40 procent meer kwijt te zijn aan de energierekening. Het dorps- of buurthuis wordt verwarmd met gas, slechts 20 procent verwarmt het gebouw op een andere manier bijvoorbeeld met een warmtepomp. Een meerderheid van de dorps- en buurthuizen geeft aan maatregelen te treffen om hun gebouw te verduurzamen. Die maatregelen kosten echter ook geld. Door de pandemie en het feit dat de deuren lange tijd gesloten zijn geweest, zijn de financiële buffers als sneeuw voor de zon verdwenen. Het verder verduurzamen van het dorps- of buurthuis is bij velen een wens, die steeds lastiger te realiseren is.

Mokerslag dreigt door energiecrisis

De enquête toont aan dat de stijgende energieprijzen dorps- en buurthuizen verder onder druk zetten. Het wordt steeds moeilijker om dorps- en buurthuizen, die vaak volledig gerund worden door vrijwilligers, draaiende te houden. Doarpswurk zal met deze uitkomsten gesprekken aangaan met gemeenten en provincie om mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. De energiecrisis bedreigt het voortbestaan van dorps- en buurthuizen. Met veel vrijwillige inspanningen waren velen in staat de gevolgen van de pandemie op te vangen, daarbij mede ondersteund door een aantal steunpakketten van de overheid. De energiecrisis dreigt echter een mokerslag te worden. Doarpswurk zal zich maximaal inspannen om te voorkomen dat de mokerslag tot gevolg zal hebben dat dorps- en buurthuizen gedwongen worden om hun deuren te sluiten.

Tekst & afbeelding: Doarpswurk