21 februari 2022

Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen

Vrijwilligers in besturen van dorpshuizen, dorpsbelangen, provinciale verenigingen, bewonersinitiatieven, fondsenbesturen, goede doelen etc. lijden onder onnodige overregulering. Denk aan registratie in het UBO-register, het verplicht aanpassen van statuten aan de WBTR of vragen van banken vanwege het ‘risico’ op witwassen of terrorismefinanciering. De overlast maakt het vrijwilligerswerk soms zelfs onmogelijk.

Wij zijn daarom met een aantal organisaties (waaronder Doarpswurk) de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen gestart.

Onderteken jij ook?

Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart 2022, zodat de overheid weet wie de Uiteindelijk Belanghebbende is van de vrijwilligersorganisatie. Of er nu een budget van 500 euro of van 500.000 euro beschikbaar is, maakt helemaal niets uit. Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Denk ook aan die complexe AVG (privacywetgeving) of de WBTR (Bestuur en Toezicht), of de BTW voor denksportverenigingen. Of aan de Wwft, die ervoor zorgt dat banken zoveel moeilijke vragen stellen omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of terrorisme financiert!

Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van en zijn er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.

In de petitie vragen wij de Rijksoverheid:

  1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak.
  2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  3. Niet-draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Tekst en afbeelding: LVKK