8 juli 2022

Subsidie Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMaVa)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, dorpshuizen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Webinar

Wilt u meer weten over DUMAVA? Meld u aan voor het webinar op dinsdag 13 september van14:00 tot 15:00 uur. RVO vertelt u alles over de regeling en doorlopen met u onder andere het aanvraagproces. Zo helpen ze u alvast op weg.

Kunt u op 13 september niet live deelnemen? Meld u dan toch aan. U ontvangt dan na het webinar een terugkijklink.

Controle en handhaving

RVO is verantwoordelijk voor de rechtmatige verstrekking van de subsidie. Daarom controleren ze de aanvragen door deskcontroles en controles op locatie. Bij onterechte verstrekking van subsidie wordt deze teruggevorderd.

Doel van de regeling

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. In Nederland is namelijk veel maatschappelijk vastgoed. Daarnaast hebben deze gebouwen ook een voorbeeldfunctie. Het hoofddoel van deze regeling is daarom om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Op deze manier verlagen we het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

DUMAVA vanaf 2024

Het totale budget voor DUMAVA in 2022 en 2023 is € 150 miljoen. In 2024 zal de regeling opnieuw open gaan en wordt er een nieuw budget beschikbaar gesteld. Het is mogelijk dat de regeling dan wijzigt. Op deze manier kunnen we leren van de voorgaande aanvraagronde en de regeling zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoefte van de doelgroep. Wat er wijzigt aan de DUMAVA-regeling in 2024 is dus nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is, kunt u dat terugvinden op onderstaande pagina. Dit zal naar verwachting zijn in het najaar van 2023.

Meer weten? ⏬