22 februari 2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2021 voor dorps- en buurthuizen

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor dorps- en buurthuizen. De deuren zijn gesloten, het verenigingsleven ligt op zijn gat en de bar is dicht. Het is niet alleen vervelend dat we elkaar niet meer kunnen ontmoeten, maar veel dorps- en buurthuizen lopen inkomsten mis. De vaste lasten lopen wel gewoon door. De Rijksoverheid heeft daarom een aantal steunmaatregelen opgesteld om dorps- en buurthuizen tegemoet te komen.

Via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunt u subsidie aanvragen. De NOW is bedoeld voor werkgevers om hun werknemers met een vast en flexibel contract te kunnen doorbetalen.

TVL-maatregel aangepast
Vanaf de week van 15 februari kan de TVL over het eerste kwartaal van 2021 worden aangevraagd. Om de vaste lasten te bepalen wordt met een vast percentage van de omzet gewerkt en niet de werkelijke vaste lasten. Voor dorps- en buurthuizen is het vaste percentage vaste lasten op 11% van de omzet gezet. Een andere belangrijke voorwaarde van de regeling is dat het aanvragende bedrijf minimaal 30% omzetverlies moet hebben in het 1e kwartaal van 2021. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de omzet in het 1e kwartaal van 2021 te vergelijken met het 1e kwartaal van 2019. De tegemoetkoming is verlaagd van minimaal € 3000,- naar € 1500,-.

Het verlaagde bedrag voor de vaste lasten en de minimale tegemoetkoming van €1500,- moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Maar aanvragen kunnen nu al ingediend worden. De aanvraag wordt afgerond wanneer de goedkeuring er is. Doordat het vereiste minimum aan vaste lasten over dit kwartaal wordt verlaagd naar €1500,- komen waarschijnlijk meer dorps- en buurthuizen voor deze regeling in aanmerking.

Wat betekent dat in de praktijk?
Om in aanmerking te komen voor de TVL-maatregel moet een dorps- of buurthuis in het 1e kwartaal van 2019 een omzet van € 13.637,-. De rekensom is als volgt: 11% van € 13.637,- is € 1500,-. Eerder moesten dorps- en buurthuizen in het eerste kwartaal een omzet hebben van € 27.272,- (11% van € 27.272,- is € 3000,-), dit is nu dus verlaagd.
U kunt tot 30 april 2021 17:00 uur de TVL Q1 aanvragen.