18 april 2023

Tweede openstelling IMF nadert

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Vanaf 24 april 2023 stelt provincie Fryslân via het Iepen Mienskipsfûns weer geld beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen.

Projecten

Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Het gaat om ideeën die de leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân.

Het Iepen Mienskipsfûns (IMF) is een open en toegankelijke subsidieregeling met weinig regels. Via het officiële aanvraagformulier op deze pagina kunt u de subsidie aanvragen. Er zijn dit jaar drie periodes waarin u een aanvraag kunt indienen. Hiervan is nu één geweest. Mocht u ideeën hebben, neem dan contact op met Streekwurk of vraag de Doarpswurk adviseur in uw regio.

Openstellingen in 2023

  • 24 april tot en met 11 mei (* bij deze tender is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed uitgesloten, zie onderstaande tekst)
  • 18 september tot en met 5 oktober 2023

Belangrijke uitzondering bij deze tender!

* Van 8 mei tot en met 25 mei én van 18 september tot en met 5 oktober kunt u 70 % subsidie aanvragen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed met een max van € 35.000. Omdat we u in deze thematender beter kunnen helpen dan bij het normale IMF, is tijdens de reguliere tender het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed uitgesloten. 19 april neemt Provinciale Staten een besluit hierover en 25 april wordt over de daadwerkelijke uitvoering door Gedeputeerde Staten besloten. Tot die tijd kunnen we nog niet meer communiceren dan bovenstaand. Na 25 april zal er een nieuwe webpagina online zijn waarin we u meer vertellen over hoe de thematender verduurzaming maatschappelijk vastgoed werkt. Deze tender is bedoeld voor het verduurzamen van ontmoetingsplaatsen als dorpshuizen, sportaccommodaties, kerken en musea, maar ook andere gebouwen met een maatschappelijk functie zonder winstoogmerk.

Houd de website van de provincie in de gaten voor het aanmelden van je project en de voorwaarden.

Tekst: provincie Fryslân (aangepast)
Foto: Streekwurk