24 maart 2021

Tweede ronde Iepen Mienskipsfûns open vanaf 19 april

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 19 april tot en met 20 mei 2021 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze 2e tender 1,4 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Fan ûnderen op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Initiatiefnemers krijgen in verband met corona langer tijd om hun project te realiseren. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op de website van de provincie. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder andere draagvlak en duurzaamheid.

Bent u van plan om een aanvraag te doen bij het IMF. Let er dan op dat u een sluitende begroting moet aanleveren in uw projectplan. Doet u dit niet dan wordt het hele plan afgewezen en dat zou zonde zijn. Voor informatie over het delen van uw ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag kunt u terecht bij het Streekwurkkantoor in uw regio of bij Doarpswurk.

Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns, Provinsje Fryslân Leader of op onze website.

Tekst & foto: provinsje Fryslân