2 april 2021

Update corona maatregelen dorps- en buurthuizen

De besmettingen met het coronavirus blijven toenemen. De regering verlengt het huidige pakket aan maatregelen daarom tot en met 20 april. We hopen dat de besmettingen snel omlaag gaan en het vaccineren op stoom komt, zodat we snel weer open mogen. Het meeste blijft hetzelfde, maar er veranderen een paar punten. In dit artikel vindt u de meest belangrijke punten voor dorps- en buurthuizen op een rij.

Avondklok
Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in: van 21:00 naar 22:00 uur.

Uitzondering op sluiting van dorps- of buurthuizen
Dorps- en buurthuizen zijn in beginsel gesloten, maar er is een uitzondering gemaakt voor het bieden van ondersteuning aan kwetsbare personen, zoals georganiseerde dagbesteding en jongerenwerk. Locaties kunnen opengesteld worden voor belangrijke publieke taken, zoals verkiezingen of voor het testen en vaccineren van mensen. En voor praktijkcertificering en praktijkexaminering voor zover nodig voor beroep en/of bedrijf. Denk dan bijvoorbeeld aan een BHV-cursus.

De kinderopvang mag weer open, alleen de buitenschoolse opvang is nog gesloten. Alleen kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep mogen gebruik maken van de bso.

Het horecagedeelte blijft gesloten, maar afhalen en bezorgen is wel toegestaan. De consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij de afhaallocatie zelf worden genuttigd. Het is niet toegestaan om bestellingen af te halen tussen 21:45 en 07:00 uur. Bezorgen blijft wel mogelijk. Dorps- en buurthuizen mogen wel consumpties aanbieden als:
• Er dagbesteding geboden wordt aan kwetsbare groepen.
• Er een uitvaartplechtigheid plaatsvindt (Let wel op de uitvaart moet dan in zijn geheel in het dorps- of buurthuis plaatsvinden).
Voor andere doelen blijft de locatie gesloten.

Verplicht dragen van mondkapje
Hoewel het dorps- of buurthuis dicht is, zijn er een aantal uitzonderingen. Voor die uitzonderingen geldt wel dat bezoekers vanaf 13 jaar verplicht een mondkapje moeten dragen. Het mondkapje mag af wanneer mensen hebben plaatsgenomen op hun zitplaats. Er geldt een uitzondering op de mondkapjesplicht als mensen vanwege medische redenen of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

Binnen en buiten sporten
Helaas is binnen sporten nog steeds niet mogelijk. Alleen buitensporten die met onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan. Er mogen groepjes van maximaal 2 personen samen sporten, er mogen geen wedstrijden worden gespeeld. Reserveren en een gezondheidscheck is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar en kan voor maximaal 2 personen of 1 huishouden.

Er geldt een uitzondering voor kinderen en jongvolwassenen. Kinderen mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Jongvolwassen van 18 tot 26 jaar mogen op sportaccommodaties buiten sporten en wedstrijden spelen met teams van de eigen club.