9 november 2022

Update Energiekosten Dorps- en Buurthuizen

De afgelopen jaren zijn dorps- en buurthuizen – net als iedereen – getroffen door allerlei beperkende maatregelen door Corona. Dit heeft ertoe geleid dat vele dorps- en buurthuizen – ondanks enige compensatiemaatregelen – sterk hebben ingeteerd op hun spaarpot. Een spaarpot die veelal was opgebouwd om toekomstig te kunnen investeren in onderhoud en verdere verduurzaming van het dorps- of buurthuis.

Stand van zaken

De druppel die de spreekwoordelijke emmer dreigt te doen overlopen wordt veroorzaakt door de energiecrisis. Velen van u worden geconfronteerd met een zeer sterke stijging van de energielasten. Samen met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is er de afgelopen periode een enquête uitgezet om de gevolgen inzichtelijk te maken. Uit deze enquête blijkt dat ruim 70% van de respondenten door de sterk gestegen prijzen in de problemen gaat komen.

Het ministerie van BZK heeft inmiddels bekend gemaakt dat er extra geld (zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025 voor publieke en maatschappelijke voorzieningen) komt voor de buurthuizen om de enorm gestegen energielasten te compenseren. Dat geeft op termijn meer lucht aan de duizenden ontmoetingsplekken in Nederland. Het is nog niet bekend hoe de provincies en gemeenten de gelden zullen besteden.
Lees het bericht hierover via de website van LSA bewoners en de Rijksoverheid.
Daarnaast zijn er diverse gemeenten die mogelijk met aanvullende compensatiemaatregelen komen. Dit verschilt echter sterk per gemeente.

Prijsplafond

Het prijsplafond is straks ook voor veel dorps- en buurthuizen van toepassing. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per KWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Het prijsplafond gaat in op 1 januari 2023 en zal gelden voor alle kleinverbruikers. (Het prijsplafond geldt alleen als uw tarief hoger is dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond) Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Let op, het buurt- of dorpshuis dient wel een kleinverbruik aansluiting te hebben.

Kijk voor meer informatie over het verruimd prijsplafond op de website van de Rijksoverheid

Energiecompensatie

Stand van zaken op een rij: 

  • Dorps- en Buurthuizen ontvangen voor de maanden november en december van 2022 een energiecompensatie van – twee keer 190 euro – op de energierekening (alleen met kleinverbruikers aansluiting)

Wanneer de compensatie verwacht kan worden, is terug te vinden in het volgende overzicht:

 Energieleverancier Wanneer?
 Essent  15 november en 15 december
 Eneco  Tussen 15 en 30 november en tussen 15 en 31 december
 Vattenfall  Uiterlijk 26 november en 24 december
 Greenchoice  Wanneer je termijnbedrag wordt afgeschreven
 BudgetEnergie  Uiterlijk 15 november 15 december
 Energiedirect  Vanaf 15 november en 15 december
 Vandebron  Wanneer je termijnbedrag wordt afgeschreven
 Engie  In de 4e week van november en december

*bron: Energievergelijk.nl

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Dorps- en Buurthuizen die binnen de aangegeven criteria vallen kunnen aanspraak maken op de vergoeding voor energie intensieve MKB.
Kijk voor meer informatie over de TEK regeling op de website van de Rijksoverheid
en ook hulp bij energiekosten TEK

De komende periode zullen wij actief de verschillende overheden volgen wat betreft hun inzet voor aanvullende compensatiemaatregelen.
Zodra hierover nieuws te melden is, zullen wij u uiteraard informeren.
Heeft u nu vragen, tips, opmerkingen of problemen? Neem dan contact met ons op.

Team Doarpswurk

Laatste update: 28-11-2022

Meer berichten: Patru motive pentru a face sex la hoteluriكيف يمكنك اكتشاف الغش العاطفي؟How to create an OnlyFans Accountمعا لعبة والجنس للمثلياتBărbații folosesc și jucării sexualeWhat does the future look like for sex after giving birth?