9 november 2022

Update Energiekosten Dorps- en Buurthuizen

De afgelopen jaren zijn dorps- en buurthuizen – net als iedereen – getroffen door allerlei beperkende maatregelen door Corona. Dit heeft ertoe geleid dat vele dorps- en buurthuizen – ondanks enige compensatiemaatregelen – sterk hebben ingeteerd op hun spaarpot. Een spaarpot die veelal was opgebouwd om toekomstig te kunnen investeren in onderhoud en verdere verduurzaming van het dorps- of buurthuis.

Stand van zaken

De druppel die de spreekwoordelijke emmer dreigt te doen overlopen wordt veroorzaakt door de energiecrisis. Velen van u worden geconfronteerd met een zeer sterke stijging van de energielasten. Samen met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is er de afgelopen periode een enquête uitgezet om de gevolgen inzichtelijk te maken. Uit deze enquête blijkt dat ruim 70% van de respondenten door de sterk gestegen prijzen in de problemen gaat komen.

Het ministerie van BZK heeft inmiddels bekend gemaakt dat er extra geld (zo’n € 300 miljoen voor de periode 2023-2025 voor publieke en maatschappelijke voorzieningen) komt voor de buurthuizen om de enorm gestegen energielasten te compenseren. Dat geeft op termijn meer lucht aan de duizenden ontmoetingsplekken in Nederland. Het is nog niet bekend hoe de provincies en gemeenten de gelden zullen besteden.
Lees het bericht hierover via de website van LSA bewoners en de Rijksoverheid.
Daarnaast zijn er diverse gemeenten die mogelijk met aanvullende compensatiemaatregelen komen. Dit verschilt echter sterk per gemeente.

Prijsplafond

Het prijsplafond is straks ook voor veel dorps- en buurthuizen van toepassing. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per KWh tot een verbruik van 2.900 kWh. Het prijsplafond gaat in op 1 januari 2023 en zal gelden voor alle kleinverbruikers. (Het prijsplafond geldt alleen als uw tarief hoger is dan de vastgestelde prijs van het prijsplafond) Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Let op, het buurt- of dorpshuis dient wel een kleinverbruik aansluiting te hebben.

Kijk voor meer informatie over het verruimd prijsplafond op de website van de Rijksoverheid

Energiecompensatie

Stand van zaken op een rij: 

  • Dorps- en Buurthuizen ontvangen voor de maanden november en december van 2022 een energiecompensatie van – twee keer 190 euro – op de energierekening (alleen met kleinverbruikers aansluiting)

Wanneer de compensatie verwacht kan worden, is terug te vinden in het volgende overzicht:

 Energieleverancier Wanneer?
 Essent  15 november en 15 december
 Eneco  Tussen 15 en 30 november en tussen 15 en 31 december
 Vattenfall  Uiterlijk 26 november en 24 december
 Greenchoice  Wanneer je termijnbedrag wordt afgeschreven
 BudgetEnergie  Uiterlijk 15 november 15 december
 Energiedirect  Vanaf 15 november en 15 december
 Vandebron  Wanneer je termijnbedrag wordt afgeschreven
 Engie  In de 4e week van november en december

*bron: Energievergelijk.nl

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensieve mkb (TEK) verder uitgewerkt

Update 21-12-2022

 TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen van de omzet  bedragen (intensiteitstoets). De regeling is toegankelijk voor bedrijven, maar ook voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets; https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidiespelregels/ezk/mkb-toets
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).

Momenteel is het nog niet mogelijk om een TEK aanvraag in te dienen, de regeling is nog niet definitief.
Doarpswurk heeft vragen uitstaan bij het RVO of de regeling ook kan gelden voor stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die niet aan de voorwaarden van MKB voldoen (merendeel). Zodra wij een reactie hebben ontvangen zullen wij het antwoord in deze rubriek verwerken.

De komende periode zullen wij actief de verschillende overheden volgen wat betreft hun inzet voor aanvullende compensatiemaatregelen.
Zodra hierover nieuws te melden is, zullen wij u uiteraard informeren.
Heeft u nu vragen, tips, opmerkingen of problemen? Neem dan contact met ons op.

Team Doarpswurk

Laatste update: 23-12-2022