Jongeren

Diversiteit in dorpen: jongeren bereiken en betrekken bij het bestuur

Het is soms lastig om nieuwe bestuursleden te vinden, laat staan jonge bestuursleden. Toch is het wel belangrijk om ook het perspectief van jongeren binnen uw bestuur te hebben. Jongeren hebben een frisse blik en kijken heel anders naar thema’s dan ouderen. Het is helaas niet altijd makkelijk om jongeren te bereiken. Dus is het bestuur aan verjonging toe? Of hebben jullie te weinig leden? Dan gaat Doarpswurk met jullie op zoek en helpt jullie bestuur te verjongen.

Jong geleerd is oud gedaan: hoe bereikt u jongeren?

Fryslân kent een rijk verenigingsleven, maar inmiddels is het moeilijk om de besturen te bemensen en zijn het meestal de jonge leden die ontbreken. Het zou zo waardevol zijn als het werk van een bestuur uitgevoerd wordt door een diverse groep inwoners. Meestal blijft het een wens van een bestuur om jongeren aan te trekken; Doarpswurk gaat zich inzetten om deze wens in vervulling te laten gaan.

We pakken het als volgt aan

We pakken het als volgt aan: als een bestuur van een dorp of vereniging bij Doarpswurk aangeeft dat zij bestuursleden te kort komt of vindt dat de diversiteit wel erg beperkt is, dan maken we een afspraak voor een overleg. Tijdens dit overleg gaan we op zoek naar nieuwe manieren van vergaderen, we kijken naar tijdsduur, we bespreken de noodzaak en op welke locatie vergaderd zou kunnen worden. Om te weten welke jongeren er in het dorp wonen en waar ze te vinden zijn, gaat de adviseur van Doarpswurk met het bestuur inventariseren en maken we een plan. In het plan wordt beschreven hoe we de jongeren gaan benaderen, wat ons aanbod is en wat het voor hen uiteindelijk zou kunnen betekenen. Daarna is het tijd voor actie!

Leren wat het beste werkt

Door te doen, kunnen we leren wat het beste werkt. We komen erachter welke manier de jongeren het meeste aanspreekt en welke aanpassingen een bestuur minimaal moet doen om aantrekkelijk te worden en te blijven. We begeleiden het bestuur de eerste drie overleggen in gelijkwaardigheid bewaren, openstellen voor een nieuwe kijk en het verduurzamen hiervan.

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein