14 september 2024 . - 18:00 . It Kattehûs te Jirnsum

Kick-off bijeenkomst 'Toekomstbestendig Dorpshuis'

Op zaterdagmiddag 14 september organiseren we een kick-off bijeenkomst voor alle Friese dorps- en buurthuizen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de aangemelde dorpshuizen een pitch geven over hun idee.

Deze bijeenkomst is voor iedereen, bestuurders en vrijwilligers van dorpshuizen en andere belangstellenden. Iedereen is welkom!

Tijdens deze bijeenkomst zullen de aangemelde dorpshuizen een pitch geven over hun idee. Een jury én het publiek verzorgen de stemming. Vallen de winnaars binnen een deelnemende gemeente, dan maken zij naast het adviestraject ook kans op een startbudget van € 1500,-.

Meer informatie volgt!

Praktische zaken
*Zaterdag 14 september 2024 (tijdens de Doarpsbrûsdei)
*In de middag (exacte tijden volgen)
*Dorpshuis It Kattehûs te Jirnsum

We organiseren op donderdagavond 20 juni 2024 een webinar, waar u vragen kunt stellen over ons project en de werkwijze voor deelname. De informatie en het aanmelden voor deze online bijeenkomst vindt u in onze  agenda.

U kunt ook contact opnemen met onze projectleider van Toekomstbestendig Dorpshuis,

Tineke Helmers

M: info@tinekehelmers.nl
T:  06-171 775 80