24 april 2020

Blog Titus: Balans zoeken bij het nieuwe werken

De vijfde week van de ‘lock down’ is ingegaan. Mijn dagritme is veranderd, ik ga niet meer naar kantoor in Raerd. Iedere dag werk ik even op de computer en check social media zoals Twitter. Daar ben ik veel mee bezig in deze bijzondere tijd. Ik reageer of deel artikelen of uitspraken die betrekking hebben op het werkveld. De afwisseling van serieuze zaken en zaken die ik niet zo serieus kan nemen, maakt het medium Facebook of Twitter erg leuk. De social media heeft zijn kracht wel bewezen in deze bijzondere tijd om elkaar goed te bereiken en informatie met elkaar te kunnen delen door heel het land. Het maakt social media belangrijk voor mijn werk, om op de hoogte te blijven wat er speelt in de verschillende Friese dorpen.

Het zijn ingewikkelde tijden waar antwoorden vaak (nog) niet gegeven kunnen worden. De SBI-codes waaronder dorpshuizen staan ingeschreven, was nooit een probleem, maar blijkt nu erg belangrijk te zijn om in aanmerking te komen voor een steunmaatregel. Als Doarpswurk zijn we aan het lobbyen om ook dorpshuizen in aanmerking te laten komen voor deze eenmalige steunmaatregel.

Kuikens in het land en gaten opvullen bij de bloedbank
Naast mijn werk gaat het vrijwilligerswerk ook gewoon door. Het is nu ook de tijd van de nazorg. Als bestuurslid van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) heb ik het daar nu druk mee. Vele vrijwilligers zijn bezig om nesten van weidevogels te beschermen. De nazorg moet onder bijzondere omstandigheden dit jaar worden verricht. De droge lente draagt niet bij aan het broedsucces. De grond is kurkdroog en daardoor keihard. Weidevogels kunnen daar niet doorheen komen om wormen en andere insecten te zoeken.

De campagne van de BFVW ‘Kuikens in het land, poes in de mand’ slaat, ondanks de coronacrisis, goed aan ook landelijk. De campagne roept op om katteneigenaren hun katten in het broedseizoen ’s nachts binnen te houden, zodat ze geen weidevogelkuikens vangen. Gelukkig is er ook nog tijd om zelf het land in te gaan, voor mijn passie de jacht. Ik geniet ervan om in de natuur te zijn. Het thuiswerken heeft nog een voordeel. Ik kan mijn hond Ferro nu meer aandacht geven. Zij is altijd blij om haar baas te zien.

Het thuiswerken brengt meer flexibiliteit. Ik kan me op een andere manier inzetten voor de maatschappij. Toen ik hoorde dat er gaten ontstonden in het vrijwilligersrooster bij de bloedbank Sanquin, hoefde ik niet lang na te denken. Ik ben al jaren donor en heb me direct aangemeld als vrijwilliger. Elke dinsdagochtend zet ik koffie, maak broodjes klaar en maak ik schoon zodat de mensen die bloed doneren zich comfortabel voelen. Het gedoneerde bloed en plasma is van nut voor coronapatiënten. Inmiddels ben ik vier weken als vrijwilliger aan de slag bij Sanquin in Leeuwarden en ontmoet ik weer vele andere mensen, op gepaste afstand uiteraard!

Balans vinden
Misschien heeft u ook al eens een videovergadering gehad, maar ik moet zeggen voor mij is dat niet prettig. Je ziet elkaar wel, maar de uitdrukkingen en de lichaamstaal zeggen soms zoveel meer dan woorden. Het fysiek zien en ontmoeten van mensen is zoveel meer waard dan digitaal.

Mijn vader is bijna 88 en woont nog op zichzelf. Hij valt onder de risicogroep wat betekent dat ik hem nu niet kan bezoeken, we hebben wel regelmatig contact. Ook mijn zoon woont alleen en heeft aandacht nodig in deze coronatijd. Het is voor velen een lastige periode.

Na vijf weken hebben mijn vrouw en ik een goede balans gevonden. Onze dagritmes zijn aan elkaar aangepast. Mijn vrouw werkt in de zorg en moet zich ook aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Er wordt nu veel gebeld in huis. Gelukkig beschikken wij over genoeg ruimte en kunnen op afstand werken in ons huis.

Ik hoop, net als velen, dat de 1,5 meter-samenleving snel is afgelopen en wij elkaar weer ‘gewoon’ kunnen ontmoeten.

Tekst & foto: Titus Sijmonsma