Corona dorps- en buurthuizen

Corona dorps- en buurthuizen

De afgelopen tijd is niet gemakkelijk geweest voor dorps- en buurthuizen. Lange tijd moesten dorps- en buurthuizen dicht of mochten onder bepaalde voorwaarden open.

Vanaf half maart 2020 jaar heeft Doarpswurk na elke persconferentie die de minister-president en minister van Volksgezondheid hielden, een vertaling van de maatregelen toegespitst op dorps- en buurthuizen gepubliceerd. Tevens zijn dat jaar door Doarpswurk verschillende onderzoeken gedaan naar de financiële positie van dorps- en buurthuizen. Met aansluitend hierop (landelijke) acties richting politiek voor meer compensatie (SBI-codes bij TVL en compensatie van Buma Stemra) en gemeenten. Er is een poster en sticker ontwikkeld voor praktische ondersteuning op het naleven van de corona maatregelen van bezoekers in dorps- en buurthuizen.
Ook is er een handreiking voor toekomstig coronabeleid voor buurt- en dorpshuizen opgesteld door Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK). De diverse genoemde documenten vind je onderaan deze pagina.

De basisregels blijven nodig.
• Was vaak uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Hoest of nies in uw elleboog.
•Schud geen handen.

Voor de meest actuele informatie kunt het best kijken op de website van de Rijksoverheid.

Dorpshuizen

KlimOp, programma van Provincie Fryslân

Verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein