6 juli 2021

De Boetiek Heechterp Schieringen winnaar LF2028-prijs

De Boetiek is in de wijk Heechterp Schieringen (Leeuwarden) een belangrijke voorziening voor mensen met een laag inkomen. Wat ooit begon als een simpel uitgiftepunt van gebruikte kleding en toebehoren, is uitgegroeid tot een belangrijk steunpunt.

Eerder dit jaar ontving de stichting Wijkcentrum Heechterp Schieringen een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns om De Boetiek te kunnen uitbreiden. Maandag overhandigde gedeputeerde Sietske Poepjes een cheque van nog eens 2028 euro aan de initiatiefnemers van dit winnende project in Noordwest Friesland. De 2028 euro is een aanmoedigingsprijs die in samenwerking met LF2028 is opgezet. In totaal ontvangen jaarlijks 15 initiatiefnemers de prijs.

De Boetiek

De Boetiek in Heechterp-Schieringen wordt dagelijks bezocht door de arme kant van de wijk. Dat de steun van het wijkcentrum nog steeds erg nodig is, blijkt uit de toenemende groep mensen die van de voorziening gebruik maken. De Boetiek is een winkel die volledig door vrijwilligers wordt gerund. Niet het commerciële belang staat voorop maar de dienstbaarheid aan een groep mensen die het moeilijk heeft. Zo is het mogelijk om voor een laagdrempelige prijs van 1 euro de goederen aan te bieden. Door de uitbreiding van de winkel, kunnen meer mensen worden bediend en kan een groter assortiment worden aangeboden. Vrijdag 25 juni werd de nieuwe Boetiek feestelijk geopend door wethouder Hein Kuiken.

“Dit is een prachtig project voor en door de mienskip ”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. “Het zorgt voor samenwerking, versterking van netwerken en bewustwording van de leefomgeving. Allemaal ingrediënten die de leefbaarheid vergroten en bijdragen aan de inclusieve samenleving: iedereen doet mee. De Boetiek voorziet in een zeer belangrijke functie.”

Juryrapport

De jury heeft bewondering voor de inzet van de vrijwilligers. Zij zetten zich in om van hun wijk wat moois te maken. De Boetiek is een mooi initiatief dat meerdere doelen combineert. Behalve het duurzaam gebruik van kleding en het bieden van hulp bij armoede, biedt deze boetiek ook kansen om een sociaal netwerk te ontwikkelen door als vrijwilliger aan te sluiten en onderdeel te worden van diverse activiteiten. De jury vindt De Boetiek een overtuigende winnaar van de Bonusprijs.

Uit de geselecteerde projecten van de overige vier regio’s heeft de jury eveneens een prijswinnaar gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag van € 2028,-. Welke projecten dit zijn, kunt u lezen in onderstaand juryrapport. De juryleden zijn Immie Jonkman, directeur van Arcadia (LF2028) en Judith Baarsma van Keunstwurk.

Tekst: provincie Fryslân
Fotobijschrift: Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigt de cheque van 2028 euro aan Samira Annouri, voorzitter wijkcentrum Heechterp Schieringen.