29 september 2022

Doarpswurk gastheer van internationaal gezelschap in september 2022

Doarpswurk participeert in het Europese GIRA-project. Door de Nederlandse organisatie ‘Learn for Life’ is Fryslân geselecteerd vanwege het hoogst aantal duurzame initiatieven in de dorpen en de efficiënte aanpak in de ondersteuning daarvan. Belangrijke doelstelling van het GIRA-project is om uitwisseling en stimulering van duurzame initiatieven op het platteland te bewerkstellingen.

On tour langs duurzame initiatieven

Begin september was onze organisatie gastheer van een internationaal gezelschap. Delegaties uit Zweden, Duitsland, Polen, Griekenland en Frankrijk waren te gast en wij hebben ze een boeiend programma voorgeschoteld.

Er is een werkbezoek afgelegd bij Ús HÔf te Sibrandabuorren (lokale voedselcoöperatie)

Er is een werkbezoek afgelegd bij Warm Heeg (aquathermie) en de Stroomtuin te IJLst

Er is een werkbezoek afgelegd bij Trynwâlden (energiecoöperatie) steeds met behulp van de elektrische auto’s beschikbaar gesteld door Haaima Hylkema.

Daarnaast zijn wij ook te gast geweest bij provincie Fryslân waar een prikkelende presentatie is verzorgd door dr. Oane Galama, onder andere over de gevolgen voor het platteland in relatie tot de voorliggende energietransitie. Ook de gedeputeerde van de provincie Fryslân, mevrouw Sietske Poepjes, heeft ons meegenomen in de historie van de provincie en het bestuur daarvan, alsmede de rol van de provinciale overheid in velerlei processen.

Met gepaste trots kunnen we melden dat het gezelschap zeer onder de indruk was van de vele initiatieven, die hier in Fryslân zijn ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. En meer specifiek de wijze waarop de gemeenschap c.q. inwoners worden betrokken bij het realiseren van de diverse projecten. Draagvlak en daardoor draagkracht is daarbij van doorslaggevend belang.

De uitdagingen de komende periode zijn onverminderd groot en dus is het van groot belang dat we met elkaar – ook in internationaal verband – kennis en ervaringen blijven uitwisselen. Zeker daar waar het gaat om ontwikkelingen op het platteland. Er zijn nog een tweetal bijeenkomsten gepland voordat het huidige project ten einde loopt. Daarna zal worden beoordeeld en besproken of er een vervolg aan gegeven zal gaan worden. Wij zetten ons daarvoor in.

 

Tekst: Theo Andreae, directeur Doarpswurk
Headerfoto: provincie Fryslân
Andere foto’s: Doeke A. Fokkema, Johannes Lankester, Sybrand Frietema de Vries en Theo Andreae.