30 augustus 2021

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 6 t/m 30 september weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns.

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Daarnaast kunnen startups en micro-ondernemingen die bijdragen aan de provinciale doelen tegen een aantal voorwaarden (geen marktverstoring en kennis delen) ook subsidie aanvragen.

Fan ûnderen op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Bent u van plan om een aanvraag te doen bij het IMF. Let er dan op dat u een sluitende begroting moet aanleveren in uw projectplan. Doet u dit niet dan wordt het hele plan afgewezen en dat zou zonde zijn. Voor informatie over het delen van uw ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag kunt u terecht bij het Streekwurkkantoor in uw regio of bij Doarpswurk.
In de regio Zuidwest kunt u voor aanvragen tot en met € 10.000,- bij de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren terecht.

Andere subsidieregelingen aan te vragen via Streekwurk

Regiofonds
Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen vanaf 6 september (t/m 30 sept) 2021 in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Het fonds is bedoeld voor grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen.

Leader Noordwest en Noordoost
In 2021 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noordoost- en Noordwest Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied. Er zijn in 2021 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. In september start de tweede periode, namelijk van 6 september t/m 14 oktober.

Bekijk via onderstaande linken de regelingen op de website van provincie Fryslân

Tekst (aangepast door Doarpswurk) & foto: provinsje Fryslân