28 oktober 2021

Ondertekening intentieverklaring startschot voor duurzaam toekomstbestendig dorpshuis

Easterlittens – Dinsdag 26 oktober ondertekende het bestuur van MFC de Jister een intentieverklaring voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma (KlimOp) om het dorpshuis toekomstbestendig te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de afname van CO2.

Het dorpshuisbestuur zet zich met het ondertekenen van de intentieverklaring in om het dorpshuis duurzaam en toekomstbestendig te maken. Aan de intentieverklaring ging een rapport van een duurzaamheidscoach vooraf, die het hele dorpshuis grondig onder de loep heeft genomen. In het rapport staan aanbevelingen om het dorpshuis te verduurzamen.

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed
De provincie Fryslân heeft Doarpswurk ingeschakeld om voor dorpshuizen het Klimaat Ontzorgingsprogramma te verzorgen. Het programma biedt kansen om met kosteloze ondersteuning en expertise verduurzaming te realiseren.

Verduurzaming draagt niet alleen bij aan het klimaat, maar levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan de verlaging van de exploitatielasten voor een dorpshuis. Zeker in deze bijzondere tijd, waarin bij veel dorpshuizen de aanwezige buffers grotendeels zijn verdwenen, kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het dorpshuis.

Handen uit de mouwen
In Easterlittens gaat MFC de Jister de komende maanden aan de slag om al het glas te vervangen door HR++, de pui aan de voorkant te isoleren en in de vergaderruimte wordt de aardgas gestookte cv-ketel vervangen door elektrische paneelverwarming. Als dat gerealiseerd is, wordt er gewerkt om de toegankelijkheid voor minder validen sterk te verbeteren, het 30 jaar oude sanitair te vernieuwen en zullen de zonnepanelen op het dak van de Jister worden vervangen door meer rendabele panelen.

Het bestuur van MFC de Jister weet zich hierbij ook ondersteund door de plaatselijke energiecoöperatie Grieneko. De komende tijd gaat men aan de slag om de verdere verduurzaming en renovatie te realiseren. Daarvoor is een stappenplan nodig en dienen er fondsen te worden aangeschreven. Het bestuur is blij dat er altijd een beroep gedaan kan worden op de duurzaamheidscoach of Doarpswurk bij de realisatie. ‘Do hast al gau de hâlding datst der ferstân fan hast, mar dat kin ek in grutte falkûle wêze’, zegt voorzitter Aad van der Burg ‘en dan is it moai dat jo oer in ekspert beskikke kinne’.

Tekst & foto: Hendrik Tamsma
Op de foto v.l.n.r. Minne Hovenga (adviseur Doarpswurk), Sieto de Jong (secretaris), Christien Ebbinge (coördinator vrijwilligers) en Aad van der Burg (voorzitter).