15 november 2021

Ondertekening intentieverklaring startschot voor duurzaam toekomstbestendig MFC Burdaard

Op vrijdag 5 november ondertekende het bestuur van de Stichting MFC Burdaard een intentieverklaring voor het Klimaat Ontzorgingsprogramma (KlimOp) om MFC It Spektrum toekomstbestendig te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de afname van CO2.

Het bestuur zet zich met het ondertekenen van de intentieverklaring in om het MFC (multifunctioneel centrum) duurzaam en toekomstbestendig te maken. Aan de intentieverklaring ging een Energie Prestatie Advies van een duurzaamheidscoach vooraf die het hele gebouw grondig onder de loep heeft genomen. In het rapport staan adviezen voor verschillende pakketten aan maatregelen waarmee het dorpshuis MFC op energie kan besparen.

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

De provincie Fryslân heeft Doarpswurk ingeschakeld om voor dorpshuizen en MFC’s het Klimaat Ontzorgingsprogramma te verzorgen. Het programma biedt mogelijkheden voor kosteloze ondersteuning en expertise om verduurzaming te realiseren.

Verduurzaming draagt niet alleen bij aan het klimaat, maar levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan de verlaging van de exploitatielasten voor een dorpshuis of MFC. Zeker in deze bijzondere tijd waarin bij veel dorpshuizen de aanwezige buffers grotendeels zijn verdwenen, kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van het gebouw.

Handen uit de mouwen

MFC It Spektrum gaat de komende tijd aan de slag om als eerste de verwarming van het zwembad te verduurzamen. In een later stadium wordt het energiegebruik van het hele gebouw aangepakt. Dit vraagt een forse investering en hiervoor zal financiering worden gezocht.

Het MFC-bestuur gaat de komende tijd aan de slag om de verduurzaming te realiseren. Daarvoor is een stappenplan nodig en moeten er fondsen worden aangeschreven. Het bestuur kan daarbij nog altijd een beroep doen op de duurzaamheidscoach of Doarpswurk bij de realisatie. ‘Do hast al gau de neiging datst der ferstân fan hast, mar dat kin ek in valkuil wêze’ zeggen de bestuursleden Anne Betzema en Evert Schouten ‘en dan is it moai dat jo oer in ekspert beskikke kinne’.

Tekst: MFC It Spektrum te Burdaard
Headerfoto van & gemaakt door: MFC It Spektrum 
Op de foto in de tekst staat bestuurder Evert Schouten met de intentieverklaring