14 december 2021

Openstelling Iepen Mienskipsfûns per 10 januari 2022

Ook in 2022 zijn er weer drie periodes waarin inwoners van Fryslân IMF-subsidie kunnen aanvragen. De eerste openstellingsperiode is van 10 januari tot en met 3 februari 2022. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in een dorp, wijk of eiland.

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekte de provincie Fryslân in 2021 subsidie aan 18 initiatieven in de regio Noordwest-Fryslân. Eén van de gehonoreerde projecten is Buurtmarkt ‘Better foar letter’ in Menaldum.

Buurtmarkt ‘Better foar letter’

In Menaldum realiseert de coöperatie Better foar letter een Buurtmarkt voor lokale producten. Deze buurtmarkt heeft als doel om duurzame lokale producten laagdrempelig toegankelijk te maken voor mensen uit de buurt. Het begon allemaal met het organiseren van een dorpsdiner. Het diner was samengesteld met gezond en duurzaam voedsel uit Menaldum en omgeving. Dat diner zette de beweging in gang om de vraag naar duurzame producten en het aanbod van lokale boeren bij elkaar te brengen.

Op dit moment zijn er al 9 tot 10 lokale leveranciers die enthousiast zijn om hun producten te leveren. Het leveren van streekproducten is echter niet het enige doel van de coöperatie. De organisatie hoopt ook dat de sociale cohesie wordt versterkt. Mensen kunnen elkaar weer ergens treffen zoals dat voorheen ook bij de bakker en slager gebeurde. Daarnaast willen zij de kennis over landbouw activeren bij lagere scholen en projecten ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de buurtmarkt kunnen continu verschillende activiteiten plaatsvinden zoals (kook)demonstraties en workshops.

Geïnspireerd?

Fan ûnderen op

Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Bent u van plan om een aanvraag te doen bij het IMF. Let er dan op dat u een sluitende begroting moet aanleveren in uw projectplan. Doet u dit niet dan wordt het hele plan afgewezen en dat zou zonde zijn. Voor informatie over het delen van uw ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag kunt u terecht bij het Streekwurkkantoor in uw regio of bij Doarpswurk.
In de regio Zuidwest kunt u voor aanvragen tot en met € 10.000,- bij de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren terecht.

Andere subsidieregelingen aan te vragen via Streekwurk

Regiofonds
Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen vanaf 10 januari t/m 3 februari 2022 in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Dit fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland. Het fonds is bedoeld voor grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen.

Leader Noordwest en Noordoost Fryslân
De openstellingen voor 2022 zijn op dit moment nog niet bekend.

Bekijk via onderstaande linken de regelingen op de website van provincie Fryslân

Tekst (aangepast door Doarpswurk) & foto: provinsje Fryslân