27 september 2021

OZB-tarieven voor Friese dorps- en buurthuizen

De afgelopen tijd heeft Doarpswurk verschillende signalen ontvangen over de OZB-heffing in diverse Friese gemeenten. Door gemeentelijke herindelingen of nieuwbouw van een accommodatie worden dorps- en buurthuizen geconfronteerd met een veel hoger OZB-tarief. Het gaat soms om een verdrievoudiging.

Gemeenten mogen sinds 2019 de WOZ-belasting voor dorps- en buurthuizen, sportaccommodaties en andere instellingen van sociaal belang onder het tarief van woningen laten vallen. Niet alle gemeenten kiezen hiervoor. Het zou mooi zijn als alle Friese gemeenten hetzelfde beleid voeren. Doarpswurk heeft, op basis van de signalen, dit probleem op de agenda gezet bij de Vereniging Friese Gemeenten (VFG). Alle Friese gemeenten zijn hier lid van en bespreken tijdens deze overleggen gemeente overstijgende problematiek.

In de vergadering van 23 september heeft de VFG het onderwerp OZB-dorps- en buurthuizen besproken. In dit overleg heeft Doarpswurk gepleit om in alle Friese gemeenten het OZB-tarief voor woningen te hanteren. Daarnaast heeft Doarpswurk een pleidooi gehouden voor kwijtschelden (geheel of gedeeltelijk) van het OZB-tarief voor 2021. Helaas hebben de gemeenten geen gehoor gegeven aan dit pleidooi tot uniformering en kwijtschelding.

Doarpswurk blijft zich inzetten voor een uniform OZB-tarief in alle Friese gemeenten. Je kunt zelf ook jouw gemeenteraad en College van B & W informeren over deze problematiek. Hieronder vind je een conceptbrief, opgesteld door het landelijk platform Dorpshuizen.nl, die je kunt versturen naar de leden van de gemeenteraad en het College van B & W.

Tekst: Hendrik Tamsma
Foto: Pexels