Dorpshuizen

LEADER-geld voor ontmoetingsplaatsen NW- en NO-Fryslân

Ontmoetingsplaatsen in Noordwest- en Noordoost-Fryslân, die een subsidieaanvraag willen doen bij LEADER kunnen daarbij ondersteuning krijgen van Doarpswurk. Er zijn in 2022 twee perioden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De eerste periode is van maandag 11 april t/m donderdag 9 juni 2022. In september start de tweede periode, namelijk van 12 september t/m 20 oktober.

Project in het kort

  • LEADER kansen voor ontmoetingsplaatsen
  • In Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden
  • Ondersteuning bij LEADER-aanvraag
  • Maximaal 150.000 euro subsidie
  • Subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten
  • Totale projectkosten moeten minimaal 87.500 euro bedragen
  • Openstelling in 2022: 11 april-9 juni en 12 september-20 oktober

Het Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (LEADER) is een initiatief van de Europese Commissie om met lokale overheden samen te werken aan de sociaal economische  ontwikkeling van het platteland. Met de subsidie kunnen ideeën (zoals bijvoorbeeld een ontmoetingsplek) uit de samenleving die zorgen voor een mooi, leefbaar en vitaal platteland gerealiseerd worden.

De toekenning van de subsidie wordt gedaan door de Lokale Actie Groep (LAG) die bestaat uit mensen uit de regio. De LAG scoort de projecten aan de hand van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). Projecten moeten voldoen aan de criteria en doelstellingen, die in de LOS staan beschreven.

Ondersteuning vanuit Doarpswurk
Een Europese subsidie aanvragen, zoals LEADER, kan soms complex en ingewikkeld zijn. Streekwurk heeft daarom Doarpswurk de opdracht gegeven om ontmoetingsplaatsen te begeleiden en te ondersteunen bij een aanvraag. LEADER kan zeer interessant zijn voor ontmoetingsplaatsen, die ver- of nieuwbouwen, omdat de mogelijkheden tot financiële ondersteuning ruimer zijn dan bij de meeste andere regelingen. De maximale bijdrage is 150.000 euro.

In samenwerking met Streekwurk Noordwest en Noordoost en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) informeert en ondersteunt Doarpswurk ontmoetingsplaatsen in Noordwest- en Noordoost-Fryslân. Het gaat in Noordwest om de gemeenten: Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. In Noordoost om de gemeenten: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

Wat kan Doarpswurk voor jou doen?
Samen met de initiatiefnemer kijken we of het initiatief past binnen de doelstellingen van LEADER, vervolgens ondersteunen we bij het opstellen van een projectplan en begeleiden we je bij het aanvragen van een LEADER-bijdrage. We denken graag mee en staan klaar om alle vragen rondom LEADER te beantwoorden. Kortom Doarpswurk ontzorgt de initiatiefnemer bij het aanvragen van LEADER-subsidie.

Is LEADER wat voor jouw ontmoetingsplaats?
Mocht je plannen hebben voor ver- of nieuwbouw of verduurzaming van een ontmoetingsplaats in Noordwest- of Noordoost-Fryslân en wil je een gesprek over de mogelijkheden? Neem dan contact op met adviseur Hendrik Tamsma voor een verkennend gesprek.

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein