Projectenkaart provincie Fryslân ter inspiratie

Projectenkaart provincie Fryslân ter inspiratie

Inspiratie nodig voor uw project of gewoon nieuwsgierig naar wat de subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns opgeleverd heeft?

Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Daarnaast kunnen startups en micro-ondernemingen die bijdragen aan de provinciale doelen tegen een aantal voorwaarden (geen marktverstoring en kennis delen) ook subsidie aanvragen.

Bekijk op de kaart per categorie de uitgevoerde projecten: Corona, Energie Duurzaamheid, Kunst en cultuur, Leefbaarheid en Natuur Cultuurhistorie.

U kunt op deze website ook zelf het resultaat van uw uitgevoerde project plaatsen door het genoemde formulier in te vullen.

Dorpsbelangen

Met een bernetop betrekt u ook de jeugd bij een dorpsvisie

Betrek de jeugd bij uw plannen

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein