Op deze gebieden kunnen wij helpen

Voor de toekomst van onze gemeenschap

Van de oprichting van een dorpshuis tot een duurzaamheidsproject, wij staan klaar om elk initiatief binnen het Friese platteland te helpen. Lees hieronder hoe wij mensen samenbrengen, inspireren en ondersteunen bij het realiseren van ideeën.

Dorpsbelangen

De kracht van het dorp

Fryslân kent een krachtige gemeenschap en nergens anders doen zoveel mensen vrijwilligerswerk.
Wij bieden proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning aan initiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. Hierbij vinden wij het van groot belang dat dorpsbelang meegenomen wordt in de plannen om zo draagvlak te creëren. De ondersteuning van Doarpswurk richt zich op het versterken van het bestuur; met een sterk bestuur zijn initiatieven op het gebied van leefbaarheid, dorpsvisies en de samenwerking met de overheid en belanghebbenden beter te realiseren. Doarpswurk stimuleert, adviseert en ondersteunt, maar legt de verantwoordelijkheid altijd bij het dorp zelf neer.