Samenstelling besturen

Doarpswurk helpt mee bij het samenstellen van uw bestuur

Elke vereniging heeft een bestuur. In het verleden waren bestuursleden makkelijk te vinden. Tegenwoordig heeft iedereen het druk en willen mensen liever niet ergens aan vastzitten. Verenigingen hebben daarom moeite om bestuursfuncties te vervullen. Doarpswurk denkt graag mee om hiervoor een oplossing te vinden.

Een sterk bestuur bereikt meer

Doarpswurk ondersteunt al jaren dorpsbelangen, waarbij we inspelen op de behoefte van het dorp. Een sterk samengesteld bestuur kan hiermee veel bereiken. Onze ondersteuning richt zich dan ook op het versterken van uw bestuur. Want ook al zijn bestuursleden steeds moeilijker te vinden, de behoefte aan ontmoetingen en saamhorigheid binnen het dorp blijft groot. Oók in deze tijd.

Met een sterk bestuur zijn initiatieven op het gebied van leefbaarheid, het opstellen van dorpsvisies en samenwerkingen met de overheid en belanghebbende beter te realiseren. Doarpswurk adviseert u bij het vinden van bestuursleden en kan ideeën uit andere dorpen uit heel Fryslân met u delen.

Dorpshuizen

Masterplan Reduzum: een dorpsvisie voor de komende 10 jaar

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Neem contact op