Friese Burgertop

De Friese Burgertop: een manier om invloed te hebben op de politiek en toekomst van Fryslân

De Friese Burgertop is een manier om – anders dan met een rood potlood een stemvakje inkleuren – invloed te hebben op de politiek en bovenal: op de toekomst van Fryslân. De Friese Burgertop gelooft in de kracht en kennis van de gemeenschap en wil deze benutten om sámen goede besluiten te nemen en plannen te maken.

Van Dorpentop naar Burgertop

In 2016 gingen vijfhonderd Friezen tijdens de Friese Dorpentop met elkaar in gesprek over de toekomst van het platteland. In 2019 kreeg deze Dorpentop een vervolg in de eerste Friese Burgertop, bestaande uit 43 inwoners die de Friezen in diversiteit vertegenwoordigen. Het thema van deze eerste Burgertop was ‘goede dingen makkelijk maken voor een bloeiend Friesland’.

De Friese Burgertop in het kort

De kerngroep Friese Burgertop gelooft in de kracht en kennis van de gemeenschap en wil deze benutten om sámen goede besluiten te nemen en plannen te maken. De Burgertop vindt plaats vanaf oktober 2019. In de top wordt een voorstel voor de Provinciale Staten geformuleerd door de 43 deelnemers.

Wie doen er mee aan de Burgertop?

Iedereen die in Fryslân woont kan zich opgeven. Er zijn 43 inwoners die uiteindelijk worden uitgenodigd voor de Burgertop, gelijk aan het aantal statenleden in Fryslân. De deelnemers worden geloot en daarbij wordt er gekeken naar waar de mensen vandaan komen, of ze man of vrouw zijn, hoe oud ze zijn en wat hun opleidingsniveau is. Het Fries Sociaal Planbureau helpt hierbij. Zo ontstaat er een diverse groep, die een goede afspiegeling is van de Friese bevolking.

Wat gebeurt er op de Burgertop?

Op de Friese Burgertop werken de 43 deelnemers drie weekenden samen om uiteindelijk tot een concreet voorstel te komen voor de Provincie. Dit voorstel komt op de agenda van de Provinciale Staten en heeft dezelfde waarde en kwaliteit als de voorstellen die op de normale manier tot stand komen in het provinciehuis. Als de provincie het voorstel aanneemt, kan het worden gebruikt om plannen te maken en maatregelen uit te voeren die bijdragen aan ‘goede dingen makkelijk maken in Fryslân’.

Manifest Friese Burgertop 2019: ‘Sûn iten fan sûne grûn’.

In een manifest heeft de eerste Friese Burgertop gepresenteerd wat zij graag de komende tijd in Fryslân verwezenlijkt zien worden. Het manifest moet leiden tot een gezonde en duurzame samenleving door het ontwikkelen van lokale gemeenschapsinitiatieven, educatie, het betrekken van jeugd en door aan te sluiten op bestaande initiatieven rondom gezonde voeding. Het manifest is aangeboden aan de Provinciale Staten als advies om hier vorm aan te geven.

Inwonerinitiatieven

Kleinste woningbouw­vereniging van Nederland

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein!